• {{items.Adi}}

AlcoTest®-RI

Çoğu ülkede, alkol üretimi çok sıkı düzenlemelere tabidir ve vergi raporlamasının doğru olması gerekir. Devletin öngördüğü ölçüm yöntemleri çok yavaş olabilir . Bu nedenle doğru bir ölçüm üretmek için laboratuvar becerileri gerekir. Rudolph, alkol üreticilerinin üretim sürecinin çeşitli aşamalarında hızlı ve doğru ölçümler yapma ihtiyacına hitap eden cihazlar tasarlar. Rudolph ayrıca, üretim tesisinizin tam uyumlu olmasını sağlayacak sertifikalı cihazlar sağlayarak devlet gereksinimlerine de hitap eder.

Alkol konsantrasyonu, gizli alkol, aromalı alkollü içkilerde, ölçümü oldukça zorluklarla karşılaşılan konulardan biridir. Alkol üreticileri, hükümet ölçüm ve etiketleme yönergelerine uygun bir ürün yapma yükümlülüğü ile birlikte stabil bir ürün üretmenin tüm gerekliliklerine sahiptir.

Problem – Verimlilik, Düzenleme ve Vergiler

Alkol üreticileri hedefledikleri karlılığı sağlamak için maliyetleri kontrol altında tutmalı ve üretimin verimli çalışmasını sağlamalıdırlar.  Çünkü yüksek rekabet ortamında bir dünyada faaliyet göstermektedirler. Örneğin, üreticiler doğru hacmen alkol (ABV) değerlerini bildirmek ve bunu yerel yönetim yetkilisini tatmin edecek yöntemle zorundadır. Birçok hükümet, çok yavaş olan ve üretimi önemli ölçüde bozabilecek Gizli Alkol Ölçümleri için damıtma gibi test yöntemlerine ihtiyaç duyar.

Alkol Konsantrasyonu, Gizli Alkol Ölçümü için Alkol Testi Kolay Çözümü

AlcoTest-RI®, hacmen alkol konsantrasyonunu veya hacmen alkolü (ABV) ölçen, sertifikalı yönetmeliklere uyumlu ve hızlı sertifikasız metot sunar. Onaylanmış sonuçlar vergilendirme amacıyla kullanılabilir ve karşılaştırmalı değerlendirme metodu olarak hizmet edecektir. “Üretim Metodu”nu kullanarak damıtma olmadan alkol içeriğini ölçebilirsiniz. Ayrıca aromalı alkollü içeceklerde en fazla karartma kaynağı olan şeker içeriğini okuyabilirsiniz. Gizli alkol konsantrasyon ölçümü için hızlı ölçümler ile Sertifikalı Devlet Yönetmeliklerine Uyumlu Metot arasında geçiş yapmak için birkaç tuşa basmanız yeterlidir.

Çalışma Prensibi

Yönetmeliğe ilişkin metot – Alkol Konsantrasyon Testi için Standart ölçüm – Votka ve benzeri ürünler, alkol ve su karışımıdır. Su ve alkolün yoğunluğu iyi bilinmektedir. Bu nedenle kullanıcı yoğunluk ölçerde bir numuneyi ölçer ve ölçüm ekranında alkol konsantrasyonu gösterilir. Farklı ülkeler farklı konsantrasyon birimleri ve hatta aynı ölçüm parametresinin farklı ifadelerini kullanır. ABD’de AOAC hacmen alkol (ABV), Avrupa’da OIML hacmen alkol (ABV), Birleşik Krallık Proof, Kanada hacmen alkol (ABV) ve Japonya Vergi Dairesi AOAC Proof kullanır. Bunlar, % alkol konsantrasyonu için kullanılabilecek birçok birimden sadece birkaçıdır.

Yönetmeliğe ilişkin Metod

Diğer alkollü içkiler: Günümüzde birçok alkollü içkideki zorluk, nihai ürüne alkol ve su dışında diğer bileşenlerin de dahil edilmesidir. Bu diğer bileşenler, iyileştirilmiş “damak tadı” ile benzersiz tatlar ve aromalar ekledikleri için önemlidir. Tüketici, genellikle şeker ve tatlandırıcı olan bu ek bileşenleri sever. Ancak bunlar % alkol oranını gizler ve yoğunluk ölçümünü değiştirir. USA TTB çözümü, kullanıcının bir yoğunluk ölçerde ölçümden önce numuneyi damıtmasıdır. Bu damıtma işlemi zaman alıcıdır ve ABD TTB’ye göre 2 – 3 saat kadar sürebilir. İşlem sonunda kullanıcı, tıpkı alkol konsantrasyonu ölçtüğü gibi yoğunluk ölçerde ölçebileceği bir alkollü su karışımına sahip olur. Yönetmeliğe uygun metodun hassasiyeti, Alcotest-RI®’nin temel aldığı yoğunluk ölçer modeline bağlıdır.

Üretim Modu

Üretim Modunda Diğer Alkollü İçkiler: Alcotest-RI® ayrıca kırılma indeksini de ölçer. Kırılma İndeksi (RI), numunedeki diğer bileşenlerin miktarını tahmin etmek ve bunların % alkol değeri üzerindeki etkileri için yoğunluk ölçer ölçümünü düzeltmek için kullanılan kanıtlanmış bir ölçümdür. Üretim Modu, bir kullanıcının numune ön işlemi olmadan 2 dakikadan daha kısa sürede sonuç elde etmesini sağlar. Üretim Modundaki doğruluk numuneye bağlıdır. Ancak genellikle bağımsız bir yoğunluk ölçer ve damıtma adımı kullanılarak elde edilen sonuçlarla karşılaştırılabilir.

Hızlı Üretimle Dengelenmiş Gizli Alkol Konsantrasyonu Ölçümü

AlcoTest-RI, Alkol Laboratuvarından sorumlu kişinin hem uyumluluk hem de karlılık ihtiyacını dengelemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Devlet Yönetmelikleri, ölçüm yapmanın ne kadar sürdüğü veya uyum sürecinde ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulduğu ile ilgilenmiyorlar. Sadece onaylanmış yönteme göre doğru sonuçların yapılmasını istiyorlar. Fabrika yönetimi de ölçümlerin doğru yapılmasının yanı sıra, laboratuvarı uyum için gerekli bir maliyet merkezi olarak görüp, hükümet düzenlemelerini mümkün olduğunca az kaynak ile sağlamayı istemektedir. AlcoTest-RI®, hızlı sonuç ve yüksek doğrulukta devlet uyumlu ölçüm ihtiyacına yanıt verir.

Alkollü İçeceklerde Gizli Alkol Konsantrasyonu Ölçümü

Burbonlar ve Aromalı-Aromasız Alkollü İçkiler Dahil Yüksek Alkollü İçkiler

Yüksek alkol içki üreticileri genellikle en yüksek vergi oranlarına tabidir ve AlcoTest-RI® kullanımından en çok yararlananlardır. Aromalı veya yüksek alkollü içki pazarının büyümesinde son zamanlarda görülen patlama ile birlikte, her ürün için özel metodlar geliştirme fonksiyonu, bir laboratuvarın yapması gereken damıtma sayısının önemli ölçüde azaltılabileceği anlamına gelecektir. AlcoTest-RI® buna yardımcı olmak için mükemmel bir çözümdür. AlcoTest-RI®, her bir parti aromalı alkollü içki üretiminde 2, 3 veya hatta 4 damıtma yapmak yerine bu sayıyı bire indirebilir.

AlcoCalc®, AlcoTest-RI®’nin alkol ve su çözeltilerinin seyreltmelerini hesaplamak için kullanılır. AlcoCalc® özelliği, bilinen tablolara dayalı olarak yüksek % hacmen alkol (ABV) solüsyonunu istenen % hacmen alkole (ABV) seyreltmek için gereken su miktarını veya % hacmen alkolü (ABV) yeniden oluşturmak için ne kadar alkol ekleneceğini sizin için otomatik olarak hesaplar.

Şarap

Şarap analizi için pek çok onaylanmamış, hızlı metodlar vardır. Şarap alkol içeriği, yüksek alkollü içkiler kadar kritik olmasa da yine de düzenleyici gereklilikler vardır.

Ülkeye bağlı olarak, vergi oranının değiştiği belli alkol seviyesinin üzerinde bir nokta olabilir (ABD’de %16.0 hacmen alkol (ABV)). Bir şaraphanenin o noktaya yakın ürün üretirken onaylanmış bir metot kullanması çok önemlidir.

Onaylanmamış metodlardan bazıları, şaraptaki diğer bileşenleri ölçmeye yöneliktir. Bu metotlar, % hacmen alkol (ABV) değerini verebilir ancak AlcoTest-RI® ile sağlanan doğruluğu sağlamayabilir.

Alcopop / RTD’ler (İçime Hazır Kutulu ve Şişeli Alkollü İçecekler)

Pek çok başarılı meşrubat üreticisi, içmeye hazır alkollü içeceklere (RTD) doğru genişliyor. İçecek şirketleri geleneksel olarak Briks’i izlemeye odaklanmıştır. Bu değer, artık alkol tarafından gizlenmiştir.

Meşrubat üretim süreçlerinde doğru Briks değeri tad için çok önemlidir. Üründeki gizli alkolün ölçülerek Briks’in düzeltilmesi ile bu tad korunabilir.

AlcoTest, Briks değerini alkol yokmuş gibi ölçerek bu sorunu tamamen çözer.

Tadlandırıcılar / Aromalar

Aromalı alkollü içki pazarının büyümesi, aroma üreticileri için bir yeni bir pazar oluşturmuştur. Bu tipte yeni alkollü içeceklerin nispeten daha kısa üretim süreleri ve yüksek maliyetleri vardır. Bu çerçeveden bakınca, aromalı alkollü içki üreticilerine daha karlı aroma tedarik etme fırsatının doğduğu anlamını çıkartmak da mümkündür.

Alkollü içecek üretim denemeleri yapmak, alkolsüz içeceklerden daha karmaşıktır. AlcoTest-RI®, alkollü içeceklerin ölçülmesini alkolsüz içecekler kadar basit hale getirerek bu karmaşıklığı ortadan kaldırır.

Hepsinden de iyisi, AlcoTest-RI®, aroma şirketleri tarafından Özgül Ağırlık ve Refraktif İndeks ölçümü için halihazırda kullanılmakta olan bir cihaz olarak tasarlanmıştır. Bu testleri yapma yöntemleri de standart AlcoTest-RI®’ye dahildir.

Alkollü İçecek Örnekleme Seçenekleri

Şırınga Dolumu ile AlcoTest-RI® Alkol Tayini

Numuneyi basit bir şırınga ile doldurmak, içki fabrikaları ve birçok aroma şirketleri için genellikle tercih edilen konfigürasyondur.

Bu yöntem en ucuz konfigürasyondur ve en düşük numune hacmini kullanır. Bunun yanı sıra aroma şirketlerinde önemli olabilecek aşırı viskoz veya çalkalandığında yoğunlaşan (reopektik) numunelerin ölçülmesine de olanak tanır.

MM-Peri Pompa Opsiyonu ile AlcoTest-RI® Alkol Tayini

Daha yüksek verim ve kolay sistem temizliği için MM-Peri seçeneği, kullanıcının şişe dahil olmak üzere hemen hemen her kaptan numune almasına olanak tanır.

Numuneyi bir Peri-Pump ile doldurun, ölçün ve ardından sistemi pompa ile aynı hızda ve kolaylıkta yıkayın. Hızlıdır ve her seferinde derinlemesine yıkama, temizleme ve kurutma sağlar.

Yüksek Verimlilik: Tam Otomatik R837 Autoflex® ile AlcoTest-RI® Alkol Tayini

AutoFlex® R837, Rudolph’un en gelişmiş en yüksek verimli otomasyon çözümüdür. Günde 40 ila 100’ün üzerinde numune ile alkol konsantrasyonu ölçen laboratuvarlar için idealdir. Birçok küçük laboratuvar, başlangıçta AutoFlex® R837 Otomatik Örnek Değiştiriciye ihtiyaç duymazken, daha basit bir sistem satın almak ve daha sonra yükseltmek mümkündür.

{{items.Soru}}