Buchi Kjeldahl Line Serisi ile Hangi Analizleri Yapabilirim ? Buchi Cihazları ile Sağlanabilecek Non - Kjeldahl Uygulamaları Nelerdir ?

Buchi Kjeldahl Line Serisi ile Hangi Analizleri Yapabilirim ? Buchi Cihazları ile Sağlanabilecek Non - Kjeldahl Uygulamaları Nelerdir ?

Kjeldahl metotu ile tespit edilebilecek ve edilemeyecek Azotlu bileşikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İlgili parametreler; ilgili analiz edilecek ürün özelliklerine farklı sistemlerimiz ile tespit edilebilmektedir.

Toplam Azot ( TN )

 

Örnek: amin; amid; amino asit ve türevleri; azid; azo bileşik; hydrazone; nitrat; nitrit; nitril; nitro; nitroso; oksim ve semikarbazon

 
 

Toplam Kjeldahl Azotu+ ( TKN+ )

Kjeldahl Metotu ile Tespit Edilemeyenler

 

Örnek: amin; amid; amino asit ve türevleri; azid; azo bileşik; hydrazone; nitrat; nitrit

 

Toplam Kjeldahl Azotu ( TKN )

Direkt Distilasyon

Azid; azine; azo bileşikler; hidrazon; nitril; nitro; nitroso; oksim ve semikarbazon

 

Örnek: amin; amid; amino asit ve türevleri

Amonyum; nitrat ve nitrit direkt distilasyon ile tespit edilebilir

 
 

Organik Orjinli Azotlu Bileşikler

Amonyum Distilasyonu

Amonyum Distilasyonu

Devarda Distilasyon

 

Örnek: amonyum sülfat; amonyum dihidrojen fosfat, amonyum tuzları vb.

Nitrat ve Nitrit

 

Örnek: amin; amid ( örn. üre ) ve amino asitler proteinler

Örnek: amonyum sülfat; amonyum dihidrojen fosfat, amonyum tuzları vb.

 

 

 

 

 

Non-Kjeldahl Metot Uygulamaları ile; gıdalar ve içeceklerde aşağıdaki uygulama distilasyonları sağlanabilmektedir. Bu uygulamalar için özel ataşmanlar ile entegrasyonlar sağlanabilmektedir.

   - Kükürtdioksit ( SO2 )
   - Alkol
   - Uçar Asit
   - Siyanür
   - Formaldehit