Buchi Kjeldahl Line Serisi ile Hangi Analizleri Yapabilirim ? Buchi Cihazları ile Sağlanabilecek Non - Kjeldahl Uygulamaları Nelerdir ?

Buchi Kjeldahl Line Serisi ile Hangi Analizleri Yapabilirim ? Buchi Cihazları ile Sağlanabilecek Non - Kjeldahl Uygulamaları Nelerdir ?

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><a href="https://www.parsanalitik.com/urungrubu/kjeldahl"><span style="color:#2980b9">Kjeldahl</span></a> metotu ile tespit edilebilecek ve edilemeyecek Azotlu bileşikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">İlgili parametreler; ilgili analiz edilecek &uuml;r&uuml;n &ouml;zelliklerine farklı sistemlerimiz ile tespit edilebilmektedir.</span></span></p> <table cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; width:604px"> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="background-color:#b8cce4; border-bottom:none; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; height:20px; vertical-align:bottom; width:604px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Toplam Azot ( TN )</span></strong></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:20px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="2" style="background-color:#b8cce4; border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:30px; vertical-align:bottom; width:604px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ouml;rnek: amin; amid; amino asit ve t&uuml;revleri; azid; azo bileşik; hydrazone; nitrat; nitrit; nitril; nitro; nitroso; oksim ve semikarbazon</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:30px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:30px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color:#76933c; border-bottom:none; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:bottom; width:508px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Toplam Kjeldahl Azotu+ ( TKN+ )</span></strong></span></span></p> </td> <td rowspan="2" style="background-color:#f2f2f2; border-bottom:none; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:bottom; width:96px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Kjeldahl Metotu ile Tespit Edilemeyenler</span></strong></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:20px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color:#76933c; border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:45px; vertical-align:top; width:508px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ouml;rnek: amin; amid; amino asit ve t&uuml;revleri; azid; azo bileşik; hydrazone; nitrat; nitrit</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:45px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#92d050; border-bottom:none; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:bottom; width:257px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Toplam Kjeldahl Azotu ( TKN )</span></strong></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="background-color:#00b050; border-bottom:none; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:bottom; width:251px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Direkt Distilasyon</span></strong></span></span></p> </td> <td rowspan="6" style="background-color:#f2f2f2; border-bottom:none; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:bottom; width:96px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Azid; azine; azo bileşikler; hidrazon; nitril; nitro; nitroso; oksim ve semikarbazon</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:20px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#92d050; border-bottom:none; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:30px; vertical-align:top; width:257px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ouml;rnek: amin; amid; amino asit ve t&uuml;revleri</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#00b050; border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:30px; vertical-align:bottom; width:251px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Amonyum; nitrat ve nitrit direkt distilasyon ile tespit edilebilir</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:30px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:30px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="background-color:#92d050; border-bottom:none; border-left:1px solid black; border-right:none; border-top:none; height:20px; vertical-align:top; width:112px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Organik Orjinli Azotlu Bileşikler</span></strong></span></span></p> </td> <td rowspan="2" style="background-color:#92d050; border-bottom:none; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:top; width:145px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Amonyum Distilasyonu</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d8e4bc; border-bottom:none; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:bottom; width:145px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Amonyum Distilasyonu</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#ebf1de; border-bottom:none; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; height:20px; vertical-align:bottom; width:107px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Devarda Distilasyon</span></strong></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:20px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="background-color:#d8e4bc; border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:30px; vertical-align:bottom; width:145px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ouml;rnek: amonyum s&uuml;lfat; amonyum dihidrojen fosfat, amonyum tuzları vb.</span></span></span></p> </td> <td rowspan="4" style="background-color:#ebf1de; border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:30px; vertical-align:top; width:107px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Nitrat ve Nitrit</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:30px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="background-color:#92d050; border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:none; border-top:none; height:30px; vertical-align:bottom; width:112px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ouml;rnek: amin; amid ( &ouml;rn. &uuml;re ) ve amino asitler proteinler</span></span></span></p> </td> <td rowspan="3" style="background-color:#92d050; border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:30px; vertical-align:bottom; width:145px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ouml;rnek: amonyum s&uuml;lfat; amonyum dihidrojen fosfat, amonyum tuzları vb.</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:30px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f2f2f2; border-bottom:none; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; vertical-align:bottom; width:96px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:20px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f2f2f2; border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:27px; vertical-align:bottom; width:96px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:27px; width:0px">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Non-Kjeldahl Metot Uygulamaları ile; gıdalar ve i&ccedil;eceklerde aşağıdaki uygulama distilasyonları sağlanabilmektedir. Bu uygulamalar i&ccedil;in &ouml;zel ataşmanlar ile entegrasyonlar sağlanabilmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp;- K&uuml;k&uuml;rtdioksit ( SO2 ) </span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp;-&nbsp;Alkol </span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp;-&nbsp;U&ccedil;ar Asit</span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp;- Siyan&uuml;r </span></span><br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">&nbsp; &nbsp;-&nbsp;Formaldehit</span></span></p>