Dinamik Distilasyon Nedir ?

Dinamik Distilasyon Nedir ?

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Dinamik distilasyon tanımı, Buchi </span><a href="https://www.parsanalitik.com/urun/r-300-rotary-evaporator"><span style="color:#2980b9">R-300 Rotary Evaporat&ouml;r</span></a><span style="color:black"> serisi &uuml;zerinde geliştirilmiş bir sistemin tanımdır.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Uygulama sırasında, işlemde kullanılan solventlerin buhar basın&ccedil; tanımlamaları kritik &ouml;neme sahiptir. Buhar basıncı, ilgili solventin işlem g&ouml;receği operasyon sıcaklığına g&ouml;re değişmektedir. Dolayısı ile tanımlanacak olan programdaki vakum değeri en &ouml;nemli kriterdir. Vakumun yetersiz olması durumunda buharlaşma duracak veya yavaşlayacak, fazla olması durumunda ise &uuml;r&uuml;nde kaynama sebebli k&ouml;p&uuml;rme, taşma benzeri durumlar ortaya &ccedil;ıkacak, &uuml;r&uuml;n kayıpları yaşanabilecektir.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Buharlaşma başladıktan sonra, Rotary Evaporat&ouml;r&uuml;n kondanserinde yoğuşturulması gerekecektir. Dolayısı ile gerekli olan soğutma suyu sıcaklığı, kondanserin y&uuml;zey alanı ve sirk&uuml;lat&ouml;r&uuml;n g&uuml;c&uuml; ile orantılı olarak &ndash; yoğuşturma performansı a&ccedil;ısından &ouml;nem arz etmektedir. Bu noktada, Chiller ( Soğutmalı Sirk&uuml;lat&ouml;r ) sistemleri, tanımlı sıcaklık ve performans olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Bir &ccedil;ok sistemde, sabit sıcaklıkta tanımlı solvent k&uuml;t&uuml;phane tabloları mevcuttur. Yani, sabit sıcaklıkta solventlerin buhar basın&ccedil;ları i&ccedil;in bir tablo oluşturulmuş ve cihazın i&ccedil;erinde bulunmaktadır.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Buchi sistemlerinin dinamik distilasyon &ouml;zelliği, yukarıda tanımlanan solvent k&uuml;t&uuml;phanesinden farklı olarak, uygulamanın başladığı sıcaklık değerinden set edilen, yani uygulamanın yapılacağı sıcaklık değerine kadar, banyo sıcaklığı &ndash; soğutma suyu sıcaklığı &ndash; vakum değeri reg&uuml;lasyonunu değişken olarak sağlayabilmesidir. Yani dinamik olarak &ccedil;alışan sistemi, tek bir nokta değerine g&ouml;re değil, değişken parametrelere g&ouml;re otomatik olarak d&uuml;zenleyebilmesidir.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Dinamik Distilasyon İ&ccedil;in &Ouml;nerimiz Aşağıdaki Konfig&uuml;rasyondur.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">- Buchi R-300 Rotary Evaporat&ouml;r</span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">-&nbsp;Buchi </span><a href="https://www.parsanalitik.com/urun/i-300-interface-kontrol-unitesi-"><span style="color:#2980b9">I-300</span></a><span style="color:black"> veya Buchi </span><a href="https://www.parsanalitik.com/urun/i-300-pro-interface-kontrol-unitesi-"><span style="color:#2980b9">I-300 PRO</span></a><span style="color:black"> Vakum Kontrol Sistemi</span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">-&nbsp;Buchi </span><a href="https://www.parsanalitik.com/urun/v-300-vakum-pompasi"><span style="color:#2980b9">V-300 Vakum Pompası</span></a><span style="color:black"> </span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">-&nbsp;Buchi </span><a href="https://www.parsanalitik.com/urun/f-305-f-308-f-314-chiller-sogutmali-sirkulator-"><span style="color:#2980b9">F-305 Chiller</span></a><span style="color:black"> ( Soğutmalı Sirk&uuml;lat&ouml;r ) </span></span></span></p>