Gıda Güvenliği ve Kalite Güvencesi (FSQA) için Spektroskopi

Gıda Güvenliği ve Kalite Güvencesi (FSQA) için Spektroskopi

Laboratuvarların birinci sınıf Ar-Ge, Kalite Kontrol ve Güvence cihazlarını bulmasına yardımcı olmak.

Spektroskopi, yiyecek veya malzeme örneklerinin kalite kontrolünün en hızlı yöntemini sağlar. Gıda test laboratuvarlarında çalışan kişiler için farklı spektroskopi tipleri mevcuttur. Bu metinde en sık kullanılan iki tekniği (NIR ve Raman Spektroskopisi) keşfediyoruz, çünkü her ikisin de kendi avantajları var!

Bu teknoloji ile uğraşanlar için NIR ve Raman Spektroskopisi titreşimli spektroskopi örnekleridir. Her iki durumda da ölçülen spektrum mevcut moleküllerin atomlarına ve yapısına bağlı olarak bir numunenin bileşimine ilişkin bilgileri tutar. Bunu düşünmenin daha kolay bir yolu da, her iki yöntem de ışığı kullanarak moleküler tanımlama için yapısal parmak izi sağlamaktır. Spektroskopi türünün en iyi kısmı, numuneye zarar vermemeleri ve saniyeler içinde ölçüm yapabilmeleridir.  

Raman Spektroskopisi

Raman Spektroskopisi'nde numune, lazer gibi monokromatik bir kaynak tarafından ışınıma maruz kalır. Monokromatik ışık numuneye çarptığında, numunenin yansıması sırasında ışığın enerjisi değişir. Aynı anda, enerji farkını oluşturan moleküler titreşimler meydana gelir. Enerjide bu zaman kayması, titreşim, kaynak yoğunluğu ve aktif grubun konsantrasyonuna dahil olan atomlara ve moleküler gruplara bağlıdır. Zaman yoğunluğu analit konsantrasyonu ile doğrudan orantılıdır. 

Raman Spekroskopisi’nin Faydaları

 • Apolar (Polar Olmayan) bağların incelenmesi için uygundur.
 • Bilinmeyen bileşiklerin analizine uygun iyi seçicilik sağlar.
 • Su içerikli numunelerin analizi için faydalıdır.
 • Daha küçük, aromatik ve hetero döngüsel moleküllerin belirlenmesi için uygundur.

Gıda Sektöründe Raman Spektroskopisi’nin Uygulaması

 • Gıda kaynaklı bakterilerin belirlenmesi
 • Virüsler, mantarlar gibi bakteriyel olmayan patojenlerin tespiti
 • Kimyasal tehlikelerin analizi: Toksinler, ağır metaller, alerjenler, böcek ilaçları ve katkı maddeleri
 • Fiziksel tehlikelerin algılanması: Metal, cam, plastik, ahşap, kayalar ve böcekler

NIR Spektroskopi

NIR Spektroskopi’nde ışık kaynağı moleküler titreşimleri etkinleştirmek için kullanılır. Bu titreşimler atom ağırlığına, bu atomlar arasındaki bağlara ve titreşime karışan atomların genel ortamına bağlı olarak farklı enerji seviyelerinde meydana gelir. Titreşimleri tetiklemek için gereken enerji numune tarafından absorbe edilir. Bu prensip, Raman Spektroskopisi ile çok benzerdir.

NIR’ın Faydaları

 • Polar bağların incelenmesi için çok uygundur.
 • Nem parametresi hedef analit olduğunda en uygun metottur.
 • Kristalli olmayan ve hidrofilik moleküllerin analizi için Raman Spektroskopisi’nin yerine tercih edilir.
 • Kristalin olmayan veya amorf numuneler için ışık kaynağı olarak lazer yerine kızılötesi ışığının yakın bölgesini (NIR) kullanması sebebi ile numunede ısınma ve kimyasal bozulma riski yoktur.

Gıda Sektöründe NIR Spektroskopisi’nin Uygulaması

 • İçeriklerin ve katkı maddelerinin tanımlanması
 • Organik, inorganik maddeler ve tuzların ölçümü: Karbohidrat, vitamin, besin maddeleri, enzimler, amino asitler, emülsifiye ürünler, yağlar, koruyucular, düzenleyiciler, bağlayıcılar, kıvamlaştırıcılar, tatlandırıcılar ve şeker değişimleri
 • Yiyecek etiketleri oluşturmak için bileşik analizi
 • Sahte gıda tespiti
 • NIR-Online kurulumlarının kullanımıyla üretim süreçlerinin optimizasyonu

Kalite Güvence ve Kalite Kontrol (QA/QC) Analizleri’nizi hızlı ölçüm yöntemi olan, Spektroskopi, tekniği ile bir adım ileriye taşımak istediğiniz zaman, numunelerinizin öncelikle hangi spektroskopi tekniği ile analiz edilmesi gerektiğinden emin olmasınız.

 

Daha fazla için bizimle iletişime geçebilirsiniz.