Kjeldahl Azot Protein Tayini Nedir ?

Kjeldahl Azot Protein Tayini Nedir ?

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><a href="https://www.parsanalitik.com/urungrubu/kjeldahl"><span style="color:#2980b9">Kjeldahl</span></a> y&ouml;ntemi ile azot / protein analizi i&ccedil;in en yaygın kullanılan y&ouml;ntemdir. Uygulama sırasında amonyum, aminler vb. azot i&ccedil;eren t&uuml;m bileşikler tespit edilmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Genel gıdalar, et ve et &uuml;r&uuml;nleri, hayvan yemleri, atık su vb. &ccedil;evre uygulamaları gibi bir&ccedil;ok farklı matrikste kullanılabilen bir uygulamadır.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Temel olarak 3 aşamalı bir s&uuml;re&ccedil;tir;</span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Azotlu bileşiklerin S&uuml;lfirik Asit ile yakılması ve azotlu bileşiklerin Amonyum S&uuml;lfat formuna d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Amonyum S&uuml;lfat formundaki bileşiğin; Sodyum Hidroksit ile n&ouml;tralize ve distile edilerek Amonyak formuna d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Oluşan Amonyak&rsquo;ın Borik Asit &uuml;zerinde yoğuşturulması ve Normalitesi tanımlı asit titrantı ile titre edilerek miktarsal tayinin tamamlanması</span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">İlgili 3 Adımı Cihazlar ile aşağıdaki şekilde tamamlanmaktadır;</span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Yakma &Uuml;niteleri kullanılarak; numuneye uygun hacimde ve teknikte; numunenin yakılması ( Buchi SpeedDigester Serisi )</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">N&ouml;tralizasyon ve Distilasyon &Uuml;niteleri kullanılarak; distilasyon prosed&uuml;r&uuml;n&uuml;n tamamlanması ( Buchi Distilasyon Sistemleri )</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Titrasyonun harici titrasyon ekipmanları veya Distilasyon cihazına entegre yapıdaki titrat&ouml;rler ile sonuca gidilmesi</span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Temsil ettiğimiz Buchi portf&ouml;y&uuml;nde numune hazırlıktan başlayarak; yakma sistemleri, distilasyon sistemleri, asit n&ouml;tralizasyon &uuml;niteleri, otomasyon sistemleri gibi farklı uygulama cihazları mevcuttur.</span></span></p>