Kjeldahl Azot Protein Tayini Nedir ?

Kjeldahl Azot Protein Tayini Nedir ?

Kjeldahl yöntemi ile azot / protein analizi için en yaygın kullanılan yöntemdir. Uygulama sırasında amonyum, aminler vb. azot içeren tüm bileşikler tespit edilmektedir.

Genel gıdalar, et ve et ürünleri, hayvan yemleri, atık su vb. çevre uygulamaları gibi birçok farklı matrikste kullanılabilen bir uygulamadır.

Temel olarak 3 aşamalı bir süreçtir;

  • Azotlu bileşiklerin Sülfirik Asit ile yakılması ve azotlu bileşiklerin Amonyum Sülfat formuna dönüştürülmesi
  • Amonyum Sülfat formundaki bileşiğin; Sodyum Hidroksit ile nötralize ve distile edilerek Amonyak formuna dönüştürülmesi
  • Oluşan Amonyak’ın Borik Asit üzerinde yoğuşturulması ve Normalitesi tanımlı asit titrantı ile titre edilerek miktarsal tayinin tamamlanması

İlgili 3 Adımı Cihazlar ile aşağıdaki şekilde tamamlanmaktadır;

  • Yakma Üniteleri kullanılarak; numuneye uygun hacimde ve teknikte; numunenin yakılması ( Buchi SpeedDigester Serisi )
  • Nötralizasyon ve Distilasyon Üniteleri kullanılarak; distilasyon prosedürünün tamamlanması ( Buchi Distilasyon Sistemleri )
  • Titrasyonun harici titrasyon ekipmanları veya Distilasyon cihazına entegre yapıdaki titratörler ile sonuca gidilmesi

Temsil ettiğimiz Buchi portföyünde numune hazırlıktan başlayarak; yakma sistemleri, distilasyon sistemleri, asit nötralizasyon üniteleri, otomasyon sistemleri gibi farklı uygulama cihazları mevcuttur.