Liyofilizasyon / Freeze Drying Nedir ?

Liyofilizasyon / Freeze Drying Nedir ?

<p><a href="https://www.parsanalitik.com/urungrubu/freeze-drying-liyofilizator-"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Liyofilizasyon / Freeze Drying;</span></span></span></a></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Liyofilizasyon; &uuml;r&uuml;nlerin dondurularak kurutma işlemidir. Genel olarak &uuml;r&uuml;nlerin, temel &ouml;zelliklerini kaybetmeden, dehidrasyonu i&ccedil;in kullanılmaktadır.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Prensipte; &Uuml;r&uuml;n&uuml;n tamamen dondurulması ve vakum atmosferi altında, oluşan buz kristallerinin s&uuml;blimleştirilmesi işlemidir.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">D&uuml;ş&uuml;k sıcaklıklarda ger&ccedil;ekleşen bir uygulama olduğu i&ccedil;in, &uuml;r&uuml;n&uuml;n molek&uuml;ler ve fiziksel yapısına zarar vermeden dehidrasyonu sağlayan bir kurutma tekniğidir.</span></span></p> <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Liyofilizasyon işlemi, Liyofilizat&ouml;r / Freeze Dryer adı verilen cihazlarda ger&ccedil;ekleştirilir. Değerli ve termal hassasiyeti y&uuml;ksek &uuml;r&uuml;nlerde tercih edilen bir y&ouml;ntemdir</span></span> y&ouml;ntemdir.</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><img alt="http://www.arifmalyer.com.tr/inc/uploads/2018/02/freeze-drying-turkce-triple-point-diagram-638x400.jpg" src="http://www.arifmalyer.com.tr/inc/uploads/2018/02/freeze-drying-turkce-triple-point-diagram-638x400.jpg" style="height:342px; width:546px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Yukarıdaki faz diagramında g&ouml;r&uuml;leceği &uuml;zere, liyofilizasyon işleminde, sıcaklık ve basın&ccedil; değerleri triple point ( &uuml;&ccedil;l&uuml; nokta ) değerinden daha d&uuml;ş&uuml;k olmalıdır.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">S&uuml;blimasyonun ger&ccedil;ekleşmesi i&ccedil;in gerekli olan enerji, sıcaklık ve buhar basıncı farklı ile sağlanmaktadır.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Liyofilizasyon işlemi 3 ana aşamada ger&ccedil;ekleştirilmektedir;</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Uuml;r&uuml;n&uuml;n Dondurulması : &Uuml;r&uuml;n&uuml;n uygun &ouml;n hazırlık işlemlerinden ge&ccedil;tikten sonra tamamen dondurulması, kristal forma ge&ccedil;irilmesi işlemidir.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">S&uuml;blimasyon ( Birincil Kurutma ) : Donmuş olan &uuml;r&uuml;nde s&uuml;blimasyonun ger&ccedil;ekleşmesi i&ccedil;in gerekli enerjinin oluşturulması ve s&uuml;blimasyonun ger&ccedil;ekleştirilmesi. Su i&ccedil;eriğinin&nbsp; % 90 - 95 uzaklaştırıldığı aşamadır.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Desorpsiyon ( İkincil Kurutma ): Birincil kurutmada uzaklaştırılamayan ve maddeye bağlı olan suyun uzaklaştırılması işlemidir.</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><u>Liyofilizasyonun Genel Kullanım Alanları;</u></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Gıda Uygulamaları ( Kahve, Bitkiler, Meyveler, Nutros&ouml;tikler, Vitaminler, Ekstratlar, Hayvansal &Uuml;r&uuml;nler vb. )</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Farmas&uuml;tik ve Biyolojik Uygulamalar ( İla&ccedil;lar, Enzimler, Biyolojik Ajanlar, H&uuml;cre ve Doku Uygulamaları vb. )</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kimya Uygulamaları</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">M&uuml;zecilik Geri Kazanım ( Kitap, Ahşap, Arkelojik &uuml;r&uuml;nler vb. su i&ccedil;eriğinin d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lerek korunması ve geri kazanımı )</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><u>Liyofilizasyonun Genel Avantajları;</u></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kurutulan &uuml;r&uuml;n&uuml;n şekli, rengi ve aromatik yapısını korur</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Termal olarak hassas &uuml;r&uuml;nlere zarar vermeden kurutma sağlar</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Farklı &uuml;r&uuml;n tipleri ve miktarları i&ccedil;in, &ccedil;ok sayıda alternatif &ouml;n hazırlık ve kurutma olanağı sunar ( d&ouml;kme, flakon, manifold vb. ataşmanlar ile )</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Uuml;r&uuml;n&uuml;n, son &uuml;r&uuml;n kabı i&ccedil;erisinde kurutma olanağı</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Steril kurutma olanağı vardır</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Hızlı Rehidrasyon olanağı sunar ( kurtulmuş &uuml;r&uuml;nlerin tekrar hidre edilmesi )</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><u>Liyofilizasyonun Dezavantajları;</u></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Y&uuml;ksek yatırım ve işletim maliyeti</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Limitli &uuml;retim kapasitesi ( batch uygulama ) ve uzun s&uuml;re&ccedil;</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Liyofilize edilmiş son &uuml;r&uuml;n&uuml;n saklanması i&ccedil;in uygun paketleme materyali ( Son &uuml;r&uuml;n&uuml;n nem hassasiyeti )</span></span></p>