Rotary Evaporatör Nedir ? Rotary Evaporatör Sistemini Oluştumak İçin Gerekli Sistem Bileşenleri Nelerdir ?

Rotary Evaporatör Nedir ? Rotary Evaporatör Sistemini Oluştumak İçin Gerekli Sistem Bileşenleri Nelerdir ?

<p style="text-align:center"><strong>ROTARY EVAPORAT&Ouml;R NEDİR ? ROTARY EVAPORAT&Ouml;R SİSTEMİNİ OLUŞTUMAK İ&Ccedil;İN GEREKLİ SİSTEM BİLEŞENLERİ NELERDİR ?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><a href="https://parsanalitik.com/urungrubu/rotary-evaporator"><span style="color:#2980b9">Rotary Evaporat&ouml;r</span></a><span style="color:black"> &ndash; D&ouml;ner Buharlaştırıcı cihazları;</span></strong><span style="color:black">&nbsp;genel olarak vakum altında buhar basıncı d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lerek, &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;lerin d&uuml;ş&uuml;k sıcaklık altında buharlaştırılması i&ccedil;in kullanılan cihaz grubudur.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">D&uuml;ş&uuml;k buhar basıncı &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;lerin hızlı bir şekilde d&uuml;ş&uuml;k sıcaklıkta buharlaşmasını ve ana maddenin sıcaklıktan etkilenmeden &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;den ayrılarak alınmasını sağlar.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Uygulamanın etkinliği, sıcaklık kontroll&uuml; banyo &ndash; vakum değeri &ndash; kondanser soğutma sıcaklığının korreaslasyonu ile alakalıdır.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Sistem genel olarak Rotary Evaporat&ouml;r &ndash; D&ouml;ner Buharlaştırıcı, Vakum Pompası, Vakum Kontrol Sistemi ve Soğutmalı Sirk&uuml;lat&ouml;rden oluşur.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;<strong>Sistem Bileşen Tanımları ve İşlevleri;</strong></span></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">Rotary Evaporat&ouml;r &ndash; D&ouml;ner Buharlaştırıcı:</span></strong></span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Sistemde adını veren ana cihazdır. Kondanser ( Yoğuşturucu ), D&ouml;ner Motor Aksamı, Sıcaklık Kontroll&uuml; Su / Yağ Banyosu, Buharlaştırma Balonu ve Toplama Kabı ana aksamlarından meydana gelmektedir.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">D&ouml;ner motor aksamı, buharlaştırma balonu i&ccedil;erisindeki &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; / numune karışımının y&uuml;zey alanını arttırmak ve işlem etkinliğini arttırmak i&ccedil;in kullanılır.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Sıcaklık kontroll&uuml; su / yağ banyosu, buharlaştırma balonu i&ccedil;erisindeki &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; / numune karışımının istenilen sıcaklık değerinde stabil sıcaklık değerinde koşullandırılmasını sağlar.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Kondanser, buharlaşan &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;n&uuml;n kondanser&rsquo;de yoğuşturulup, toplama balonunda yoğuşturulmasını sağlar.&nbsp;</span></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><a href="https://parsanalitik.com/urungrubu/rotary-evaporator"><span style="color:#2980b9">Vakum Pompası</span></a><span style="color:#2980b9"> </span><span style="color:black">ve Vakum Kontrol Sistemi:</span></strong></span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Her ne kadar, yapılan uygulamaya adını veren cihaz Rotary Evaporat&ouml;r &ndash; D&ouml;ner Buharlaştırıcı olsa da, işin en &ouml;nemli kritik kısımlarından biri kontroll&uuml; vakum uygulanmasıdır.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Yukarıda belirtildiği &uuml;zere, uygun sıcaklık değerindeki vakum değeri işlem performasını direkt etkilemektedir.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Bu nedenle, sadece kontrols&uuml;z kullanılan vakum kaynağı, işlemleri olumsuz etkilemekte, yetersiz vakum ile buharlaştırmanın sağlanamaması, fazla vakum ise &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;n&uuml;n kaynaması, taşarak numune kaybına sebep olmasına neden olmaktadır.&nbsp;</span></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><a href="https://parsanalitik.com/urungrubu/rotary-evaporator"><span style="color:#2980b9">Sirk&uuml;lat&ouml;r</span></a><span style="color:black"> &ndash; Soğutmalı Su Banyosu &ndash; Chiller:</span></strong></span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Buharlaşan &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;n&uuml;n, kondanserde yoğuşturulduğunu yukarıda belirtmiştik. Kondanserde soğutucu olarak genel olarak su kullanılır. Alternatif olarak ise ethanol, monoetilengliko l- su karışımı gibi karışımlar sağlanabilir.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Geleneksel kullanımda, musluk suyu rotary evaporat&ouml;r &ndash; d&ouml;ner buharlaştırıcı cihazlarında yaygındır. Ancak musluk suyu sıcaklığının kontrol edilememesi, yaz / kış sıcaklık farkları, debi d&uuml;zensizliği gibi durumlar işlem performansını etkilemektedir. Bunun yanı sıra, musluk suyu kullanımını kaynaklı suyun boşa akıtılması, geri d&ouml;ng&uuml;s&uuml;n&uuml;n olmaması ve dolayısı ile &ccedil;evreye verilen zarar da g&ouml;zardı edilmemelidir.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Bu noktada, Sirk&uuml;lat&ouml;r cihazlarının kullanımı ile hem tanımlı sıcaklıkta uygulama sağlanması, hem de kapalı &ccedil;evrim soğutucu akışkan kullanımı sayesinde, hem işlem performansını arttırılmakta, hem de &ccedil;evreye zarar verilmemektedir.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>