• {{items.Adi}}

IONUS İyon Kromatografi

Standart olarak, iletkenlik ( IONUS ) ile tespit edilir ve özel uygulamalar için bu detektör, amino asit analizörümüz ARACUS'A benzer şekilde UV / VIS aralığında ( IONUS Post Column Derivatization ) farklı dalga boylarındaki fotometrelerle kolon sonrası derivatizasyon ile değiştirilir. Anyon Analizi: F –,Cl –, ClO2 -, ClO3 -, Br –, BrO3 –, NO2 –, NO3 –, PO43 -, SO42 -, I – için kimyasal baskılayıcı teknik içeren ve içermeyen suda silikat uygulamaları ( EPA 300.0 ve EPA’ya göre 300.1 ) mevcuttur. Katyon Analizi: NH4 +, Li +, Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Sr2 +, Ba2 + gibi katyonların analizi için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Türevlendirme: Kolon sonrası türevlendirme için modifiye edilmiş, bromat için çok düşük algılama seviyeleri ( EPA 317.0 veya EPA 326’ya göre ) veya geçiş metalleri ( VIS algılama ) gerçekleştirilir. Algılama: Anyonlar ve katyonlar daha sonra iletkenlik detektörü ile ölçülebilir. İstenirse, IONUS dolaylı tespiti için UV / VIS detektörü ile donatılabilir. Sarf malzemeleri ve yedek parçalar: IONUS, anyon ve katyon değişim kromatografisi için ortak elüveler ve kolonlarla ( maks. Çalışma basıncı 120 bar ) uyumludur.  Kolonlar: IONUS, ortak kolonlar ile ( paslanmaz çelik / PEEK ) maks. 120 bar basınçta çalışır. Elüents: IONUS, karbonat / bikarbonat tamponları, nitrik asit, sulufirc asit bazlı ortak elütlerle çalıştığı için müşteri belirli bir ürüne bağlı değildir.

IONUS, araştırma, geliştirme ve günlük rutin analizlerde anyonların ve katyonların analizi için uygundur. Numune çözeltileri çoğunlukla su bazlıdır ve suda karışabilen organik çözücüler içerebilir. İyon Kromatografisi, farklı uygulamalara yönelik 2 adet farklı detektör sistemi kullanır.

Teknik Özellikler:

  • Metot: Yerleşik iletkenlik detektörü ile iyon değişim kromatografisi ( Opsiyonel olarak UV detektörü eklenebilir Yada UV / VIS Detektörü ile bromat veya geçiş metalleri analizi için kolon türevlendirme ) İletkenlik Detektörü:
  • Gürültü: 0.02 µS, 1 s | Doğrusallık: < 1 s | Aralik: 0 – 10 mS / cm
  • Tekrarlanabilirlik: 0.1 % RSD da 100 µL / min

{{items.Soru}}