• {{items.Adi}}

K-365 Dist Line Distilasyon Sistemleri

Kjeldahl ve Non - Kjeldahl uygulamaları için otomatik distilasyon ünitesi. EasyDist, BasicDist ve MultiDist versiyonları ile geniş Aksesuar ve Upgrade olanakları ile kullanıcıya maksimum esneklik ve uygulama deneyimi sunar. Farklı marka titratörler ile otomatik çalışma olanağı sayesinde, tam otomatik işletim olanağı sağlar. Tanımlanabilir On - Line titrasyon özelliği ile, distilasyon tamamlanmadan titrasyona başlayarak analiz süresini kısaltır.

Non - Kjeldahl Uygulamaları ( Alkol, Kükürtdioksit, Fenol, Siyanür vb ), Kjeldahl Azotu, Protein Tayini ve Ek Buhar Distilasyonu Gerektiren Çok Çeşitli Uygulamalar İçin Farklı Gereksinimleri Karşılayacak Şekilde Yapılandırılabilir Modüler Otomatik Distilasyon Ünitesi.

 

  EasyDist BasicDist MultiDist
Renkli ekran Var Var Var
Asit Pompası - Var Var
AutoDist - Var Var
Sample Disposal - İsteğe Bağlı Var
Profesyonel Dokunmatik Ekran - İsteğe Bağlı Var
H2O pompası ile seyreltme - - Var
Çözelti İmhası Alma - - Var
Kjeldahl Uygulamaları: NaOH Pompası ile Alkalizasyon, Borik Asit Dozajı - - Var
Karıştırıcılı Damıtma Ünitesinde Titrasyon Kazanı - - İsteğe Bağlı
Çevresel Seviye Sensörü,
Chiller + Bağlantı Seti,
Tank Seviye Sensörleri,
Durum Işığı
Seviye Sensörü,
Chiller + Bağlantı Seti, Tank Seviye Sensörleri,
Durum Işığı
OnLevel Sensör, Chiller + Bağlantı Seti, Tank Seviye Sensörleri,
Durum Işığı, Tepki Algılama Sensörü,
Barkod Okuyucu, Titratör, Dozaj Ünitesi
Analitler Alkol,
Uçucu Yağlar
Alkol, Sülfit, Uçucu Asitler, Siyanür, Fenol, Formaldehit, Uçucu Yağlar Alkol, Sülfit, Uçucu Asitler, Siyanür, Fenol, Formaldehit, Kjeldahl Azot Tayini, Nitrat, Nitrit, Amonyak, Protein, Uçucu Yağlar

 

{{items.Soru}}

Şarapta alkol tayini

Szide "Şarapta alkol tayini" ile ilgili aplikasyon notunuzu buradan indirebilirsiniz.