• {{items.Adi}}

MikroNIR Tablet Probu

MicroNIR Tablet Probu, ilaç tabletleri ve hapları, tek taneli çekirdekler ve tohumlar ile benzer malzeme türlerinin hızlı analizi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu numunelere ek olarak, Tablet Probu hem büyük hem de küçük hacimlerde plastik poşetlerde bulunan tozların analizi için de kullanılabilir.

MicroNIR Tablet Probu, ilaç tabletleri ve hapları, tek taneli çekirdekler ve tohumlar ile benzer malzeme türlerinin hızlı analizi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu numunelere ek olarak, Tablet Probu hem büyük hem de küçük hacimlerde plastik poşetlerde bulunan tozların analizi için de kullanılabilir.

Tablet Probu, entegre bir küre kullanarak laboratuvar enstrümantasyonunda geleneksel olarak çözülen rastgele saçılma efektlerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Tablet Probu'nun yeni optik tasarımı, MicroNIR kullanıcılarına numune ve spektrometre üzerinde katı ve özel kontrol gerekmeden kolay bir numune ölçüm arabirimi sağlar. Tablet probunun yerinde MicroNIR ile kullanılması, laboratuvar ve saha kullanıcılarının zorlu ve kontrolsüz ortamlarda tekrarlanabilir, güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmelerine olanak tanır. Tablet Probu paketi, MicroNIR yerinde spektrometre, bir kombinasyon referans hücresi ve hap tutucu ve blister ambalajda küçük tabletlerin analizi için 8 mm'lik redüksiyon optik cihazına vidalanan 16 mm çaplı ana numune alma optik elemanından oluşur

{{items.Soru}}

Amaca Uygun MicroNIR Spektrometresi Tasarıma Göre Kalite (QbD) Kabulünü Kolaylaştırıyor

Hammadde Tanımlaması için Çoklu MikroNIR Spektrometreleri arasında Yöntem Transferi

Kompakt Proses Analitik Teknoloji Analizörü, Analitiği ve Uygulamaları Tasarım Ortamına Göre Kalitede Birleştirme

MikroNIR Örnekleme Mesafesi

Tahıl Çalışması, Kalite Analizi için MicroNIR Uygulanabilirliğini Gösteriyor

Yakın Kızılötesi (NIR) Spektroskopisinde Örnek Sunumunun Etkileri