• {{items.Adi}}

miniTOC - Total Organik Karbon Analizörü

AVANTAJLAR: • Düşük numune hacmi - düşük maliyet ve atık • 9 ay UV lamba ömrü garantisi - normalden % 50 daha uzun ömürlüdür. • Her 2 saniyede bir ölçüm ile sürekli olarak analiz gerçekleşir -  hızlı reaksiyon • Offline Analiz - Belirlenmiş örnekler analiz edilebilir. • 3 kanaldan besleme ile analiz - çok verimlilik • Uzaktan servis - Cihaz, servis yetkilileri tarafından incelenmek için internete bağlanabili

miniTOC cihazı, saf ve ultra saf suyun online veya offline olarak TOC analizi için geliştirilmiştir. Cihaz klasik "Dirakt Akış" prensibi ile çalışır. Organik bileşiklerin “doğrudan yüzey” prensibi ile etkin UV oksidasyonu, iletkenlik tespiti ile birlikte değerlerin hızlı bir şekilde takip edilmesini sağlar.


Teknik Özellikleri:

  • Methot & Algılama Yöntemi: Kısmi UV Oksidasyonu & İletkenlik
  • Numune Akış Hızı: Ortalama 14 mL / min
  • Toplam Organik Karbon ( TOC ): 0.5 – 1000 ppb
  • İlgili Standartlar: USP < 643 >, EP 2.2.44, DIN EN 1484

Kalibrasyon ve Sistem Uygunluk Testi ( SST ): MiniTOC’nin kalibrasyonu ve SST’si kolaydır ve kullanıcı tarafından yapılabilir. Online kontroller, sistem kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kısa bir süre kesiliyor. Operatör sadece girişi standart kalibrasyon çözeltileri ve seyrelticileri analiz edilecek su ile bağlamak zorundadır. Yazılım, kullanıcının kalibrasyon ve SST’yi bağımsız olarak gerçekleştirmesini sağlar ve programlanabilir SST' nin otomatik prosedürünü ve veri değerlendirmesini sağlar. TOC sonuçlarının USP ve Ph.Eur’un gereksinimlerine göre doğrulanması, sistem uygunluk testlerinin periyodik performansı ile gerçekleştirilir.

{{items.Soru}}