• {{items.Adi}}

Örnekleme sistemi, pH probları - Özellikler ve Yardımcı ekipman

Reaktör kafasındaki çok sayıda nozul sayesinde, aynı anda birkaç aksesuar takılabilir. Sıcaklık sensörleri ve diğer elektronik / elektrikli bileşenler, Ex - Zone 0 - 0'da kurulu ekipman için kendinden güvenli ve Ex korumalıdır, ayrıca bkz. ATEX Direktifi 2014/34/EU . Şunlar için sistemler sunuyoruz: - Örnekleme - Katı besleme - pH probları, farklı proses parametreleri için problar - Gaz veya sıvı fazda gaz vermek için gaz giriş boruları - Katı besleme - Yüksek muhafaza katı şarj sistemlerinin entegrasyonu vb.

Buchi, cam, cam kaplı çelik reaktör sistemlerine geniş bir aksesuar yelpazesi sunar.