İlaç

İlaç Sektörü

İlaç üretimi çok sıkı kontroller gerektiren bir sektördür. Bu sektörde Ar-ge, Üretim, Kalite kontrol, Ambalajdan sevkiyata birçok kontrol ve raporlama gerektirmektedir. Raporlamalar genelde ilaç sektörüne özeldir. Aynı zamanda üretim aşamasında ve kalite kontrol aşamasında uyulması gereken kurallar standardize edilmiştir. Dünyada kabul edilmiş üretim ve kalite kontrol uygulamaları takip edilir. Bunlar GMP ve GLP diye ana başlıklar altında toplayabiliriz.

GMP ve GLP  birçok ülke farmakolojileri tarafından desteklenmektir. Dünya da kabul görmüş farmakolojiler genel olarak EP ve USP dir.

İlaç sektörünün kullanacağı cihazlarda raporlama, sonuçların da veri bütünlüğüne uygun olması gerekmektir. Raporlamalar satın alma aşamasından başlayarak kurulum ve uygulama aşamasına kadar üretici tarafında desteklenen dokümanlar ile yapılmalıdır; Bu dokümanlar; DQ (Design Qualification), IQ (Installation Qualification), OQ (Operation Qulification), PQ (Performans Qualification).

Ek olarak ilaç ihracatında yetkili merciler ihraç edilecek ülkelerin sağlık bakanlıkları veya ülke kontrol kurumlardır. Burada en önemlisi FDA’ nın kendine has ek yönergeleri vardır. Bu yönergelerden en önemli başlıklarından biri ise; veri güvenliğine uygunluğunu kontrol eden bölüm CRF 21 part 11’dir. Alınan cihazların bu standartları karşılaması önemlidir.

İlaç sektöründe alınan cihazlar sadece cihaz uygunluk olarak değil, aynı zamanda aplikasyon destek ekibinin ilaç regülasyonları konusunda eğitimli olmasını gerektirmektedir.

Pars Analitik olarak ilaç sektörüne uygun cihazlarımız ve eğitimli personelimiz ile sektöre hizmet vermekteyiz.

 

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Laboratuvar – Kalite Kontrol Grubu;      
       
Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Öğütme, Homojenizasyon Öğütücü/Mixer Buchi Öğürütü/Mixer Ürün Grubu
Evaporasyon (Buharlaştırma), Distilasyon, Kristalizasyon  Rotary Evaporatör Rotary Evaporatör Ürün Grubu
Kromotografi  Öncesi Evaposyon / Konsantrasyon  Paralel Evaporasyon Parelel Evaporasyon Ürün Grubu
Erime Noktası, Slip Melting ve Kaynama Noktası Tayini Erime/Kaynama Noktası Erime/Kaynama Noktası Ürün Grubu
Kjeldahl Azot/Protein Tayini Kjeldahl Kjeldahl Ürün Grubu
Katkı/Kalıntı Tayini, Kromotografi Öncesi Ekstraksiyon Ekstraksiyon Ekstraksiyon Ürün Grubu
Hızlı  hammadde tanımlam NIR Sistemleri Nır Sistemleri Ürün Grubu
Type1, Type2 ve Type3 Saf Su Sistemleri Saf Su Sistemleri Membrapure Saf Su Sistemleri Ürün Grubu
Sularda Toplam Organik Karbon TOC Analizör TOC Analizör Ürün Grubu 
Ultrasonik Homojenizatör / Sonikatörler Sonikatörler QSonica Sonikatörler Ürün Grubu
Fiziksel Test Cihazları Fiziksel Test Cihazları Pharmag Fiziksel Test Cihazları Ürün Grubu
       
       
Üretim ÇÖZÜMLERİ / Proses – Kalite Kontrol Grubu;      
Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR Sistemleri Buchi
NIR-Online 
NIR Sistemleri Ürün Grubu 
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR-Online Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR - Online Sistemleri Ürün Grubu 
       
       
       
Ar-Ge / ÜRETİM Çözümleri;      
Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Spray Drying, Enkapsülasyon, Englobing, Mikronizasyon Spray Dryer Buchi Spray Dryer Ürün Grubu
Enkapsülasyon (Bead&Core/Shell) Enkapsülasyon Enkapsülasyon Ürün Grubu
Saflaştırma, Fraksiyonlama Flash&PREP Kromotografi Flash&PREP Kromotografi Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying Freeze Drying Ürün Grubu
       

 

Gıda

Gıda Sektörü

Gıda endüstrisi; artan dünya nüfusu ve dönüşümlerin getirdiği hazır gıdaya talep ile birlikte sürekli artmaktadır. Fonksiyonel ürün çeşitlilikleri, artan kalite talebi, yüksek üretim kapasiteleri ile birleştiğinde yüksek analiz sayısı, kusursuz ürün üretimi rutin gereksinimler haline gelmiştir.

Pars Analitik Kimya ailesi olarak gıda sektöründeki yeni trendleri ve sektörün geleceğini katıldığımız yurt içi ve yurt dışı seminerler ve fuarlar aracılığıyla yakından takip ediyoruz.

Gelişen günümüz teknolojileri ile “Pars Analitik” olarak Gıda Endüstrisinde; Laboratuvar Kalite Kontrol, Proses Kalite Kontrol ve Ar-Ge çözümleri sunmaktayız.

 

Kalite Kontrol Hizmetlerimiz;

Laboratuvar Analiz Sitemleri satış ve satış sonrası hizmetlerinin dışında, Proses Analitik Çözümleri olarak da sektörde hizmet vermekteyiz. Proses Analitik Hizmetleri kısmında online analizörlerle ve online NIR sistemlerimiz ile gerçek laboratuvar verilerinizle; üretiminize özgü Chemometric modellemeler ile ürün sınırlaması olmadan hizmet sağlamaktayız. Bu sayede, üretiminizin her noktasını mevcut laboratuvar verileriniz ile modelleyerek, firelerinizi minimize edip, maksimum verim ve kalite standartı, enerji ve kapasite optimizasyonu sağlamaktayız.

 

Ar-Ge / Üretim Hizmetlerimiz;

Üretim yapacağınız ekstraksiyon, spray drying (püskürterek kurutma), enkapsülasyon, freeze drying (liyofilizasyon) gibi proseslerde, laboratuvar tipi küçük ölçek cihazlarımız ile üretim ölçek modellemeleriniz öncesinde çalışmalarınız için çözümler sunmaktayız.

Üretim yatırımı yapılmadan gerçekleştirilen reçete uygulamaları ile yatırımlarınıza daha doğru yön verebilir, üretim sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik durumların ortaya çıkmasının önüne geçebilmektedir.

Bunun dışında, katma değerli ürünleriniz için laboratuvar tipi ve pilot ölçek sistemler temin ederek, üretim olanağı sunmaktayız.

 

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Laboratuvar – Kalite Kontrol Grubu;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Öğütme, Homojenizasyon Öğütücü/Mikser Buchi Öğütücü / Mikser Ürün
Evaporasyon (Buharlaştırma), Distilasyon, Kristalizasyon Rotary Evaporatör Buchi Rotary Evaporatör Ürün Grubu
Kromotografi  Öncesi Evaposyon / Konsantrasyon Paralel Evaporasyon Buchi  Paralel Evaporasyon Ürün Grubu
Erime Noktası, Slip Melting ve Kaynama Noktası Tayini Erime/Kaynama Noktası Buchi  Erime/Kaynama Noktası Ürün Grubu
Kjeldahl Azot/Protein Tayini Kjeldahl Buchi  Kjeldahl Ürün Grubu
Non-Kjeldahl SO2 (Kükürtdioksit)/Alkol/Uçar Asit/Fenolikler/Siyanür Tayini Kjeldahl Buchi  Kjeldahl Ürün Grubu
Yağ Ekstraksiyonu Ekstraksiyon Buchi  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Katkı/Kalıntı Tayini, Kromotografi Öncesi Ekstraksiyon Ekstraksiyon Buchi  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik NIR Sistemleri Buchi  NIR Sistemleri
Şarap ve İçecek Sektörü Hızlı Analiz Cihazları HyperLAB Steroglass  HyperLAB Ürün Grubu
Ağır Metal Analizi Ionix Steroglass  Ionix Sistemleri
Type1, Type2 ve Type3 Saf Su Sistemleri Saf Su Sistemleri Membrapure  Saf Su Sistemleri
Amino Asit Analizleri Amino Asit Analizörü Membrapure  Amino Asit Analizörü
Sularda Toplam Organik Karbon TOC Analizör Membrapure  TOC Analizör
Ürünlerde Renk Ölçümü Renk Ölçüm Cihazları 3nH  Renk Ölçüm Cihazları
Ultrasonik Homojenizatör / Sonikatörler Sonikatörler QSonica  Sonikatörler

Yoğunluk Ölçümü

Yoğunluk Sensörü Centec  Yoğunluk Sensörü
KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Proses – Kalite Kontrol Grubu;      
Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line NIR Sistemleri Buchi   NIR Sistemleri
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik   NIR-Online  NIR Online
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme NIR-Online Sistemleri Buchi   NIR-Online
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik   NIR-Online  NIR-Online
On-Line Yoğunluk Ölçümü Yoğunluk Sensörü Centec  Yoğunluk Sensörü
On-Line Oksijen Oksijen Ölçümü - Likit Ürünlerde (Meşrubat vb.) Oksijen Sensörü Centec  Oksijen Sensörü
Konsantrasyon Ölçümleri (Alkol, Asitler, Alkaliler vb.) Konsantrasyon Sensörü Centec  Konsantrasyon Sensörü
Ar-Ge / ÜRETİM Çözümleri;      
Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Spray Drying, Enkapsülasyon, Englobing, Mikronizasyon Spray Dryer Buchi  Spray Dryer Ürün Grubu
Enkapsülasyon (Bead&Core/Shell) Enkapsülasyon Buchi  Enkapsülatör Ürün Grubu
Saflaştırma, Fraksiyonlama Flash&PREP Kromotografi Buchi  Kromotografi Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying Buchi  Freeze Drying Ürün Grubu
Ekstraksiyon  Ultrasonik Ekstraksiyon Roop-Telsonic  

Kimya ve Petrokimya

Kimya Sektörü

Kimya ve Petrokimya sektörü günlük hayatımızda vazgeçilmez bir yere sahip hale gelmiştir. Sektör tanımının çok geniş olması nedeniyle, uygulama bilgisi ve teknik altyapı büyük önem arz etmektedir.

Pars Analitik Kimya ailesi olarak; Kimya Mühendisi tabanlı sektörde tecrübeli ekibimiz ile sektörün bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Kimya ve petrokimya sektörüne özel çözümleriyle satış öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurup en doğru çözümleri sektörle buluşturuyoruz.

Birçok farklı dalı olan Kimya sektörü için temel akademik çalışma alanlarından başlayıp, kompleks üretim tesislerine kadar farklı alanlardaki spesifik Ar&Ge çalışmalarına, rutin kalite kontrol cihazlarına ve endüstri 4.0 kapsamında mevcut kalite kontrol parametrelerinin direk üretim aşamasında “non-destructive” ölçüm metotları ile 7/24 anlık takip edilip üretimin yönlendirilmesine kadar geniş bir ürün yelpazesinde özel çözümlerimizi sektör ile buluşturuyoruz.

Satış ekibimiz; rutin cihaz satışından ziyade, ihtiyaçlarınızı tam ve doğru belirleyip; aplikasyon tabanlı çözümler ile ihtiyacınıza en uygun olan çözümü sunmaktadır. Temsilcisi olduğumuz birçok global firma ürün portföyü sayesinde, Kimya sektörünün farklı dallarındaki kullanıcılarımızı gerek yapmış olduğumuz ziyaretler gerekse düzenlediğimiz online webinarlar sayesinde sektördeki yenilikler hakkında bilgilendiriyoruz.

Kimya sektöründeki önceliğimiz, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını satış öncesi doğru belirleyip, satış sonrası vermiş olduğumuz rutin servis hizmetleri ile desteklemektir.

Kalite Kontrol Hizmetlerimiz;

Laboratuvar Analiz Sitemleri satış ve satış sonrası hizmetlerinin dışında, Proses Analitik Çözümleri olarak da sektörde hizmet vermekteyiz. Proses Analitik Hizmetleri kısmında online analizörlerle ve online NIR sistemlerimiz ile gerçek laboratuvar verilerinizle; üretiminize özgü Chemometric modellemeler ile ürün sınırlaması olmadan hizmet sağlamaktayız. Bu sayede, üretiminizin her noktasını mevcut laboratuvar verileriniz ile modelleyerek, firelerinizi minimize edip, maksimum verim ve kalite standarttı, enerji ve kapasite optimizasyonu sağlamaktayız.

Kalite Kontrol Analizlerinin üretimi için ne kadar kritik öneme sahip olduğunu ve sonuçlarının geriye dönük olarak izlenmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. 

Artan rekabet ve düşen kar marjları ile üretim aşamasında yaşanan kayıpların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Endüstri 4.0 ile artık laboratuvar sonuçlarını üretim hattına taşıyıp, uygulamaya özel birçok farklı parametrenin Online NIR cihazları ile direk hat üzerinde 7/24 anlık ölçümlerinin yapılıp üretime anında müdahale edilebilmesine imkan veren sistemleri sektörle buluşturuyoruz.

 

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Laboratuvar – Kalite Kontrol Grubu;      
Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Öğütme, Homojenizasyon Öğütücü/Mikser Buchi Öğütücü / Mikser Ürün
Evaporasyon (Buharlaştırma), Distilasyon, Kristalizasyon Rotary Evaporatör Rotary Evaporatör Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying Freeze Drying Ürün Grubu
Kromotografi  Öncesi Evaposyon / Konsantrasyon Paralel Evaporasyon  Paralel Evaporasyon Ürün Grubu
Erime Noktası, Slip Melting ve Kaynama Noktası Tayini Erime/Kaynama Noktası  Erime/Kaynama Noktası Ürün Grubu
Kjeldahl Azot/Protein Tayini Kjeldahl  Kjeldahl Ürün Grubu
Non-Kjeldahl SO2 (Kükürtdioksit)/Alkol/Uçar Asit/Fenolikler/Siyanür Tayini Kjeldahl  Kjeldahl Ürün Grubu
Yağ Ekstraksiyonu Ekstraksiyon  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Katkı/Kalıntı Tayini, Kromotografi Öncesi Ekstraksiyon Ekstraksiyon  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik NIR Sistemleri  NIR Sistemleri
Type1, Type2 ve Type3 Saf Su Sistemleri Saf Su Sistemleri Membrapure  Saf Su Sistemleri
Sularda Toplam Organik Karbon TOC Analizör  TOC Analizör
Ürünlerde Renk Ölçümü Renk Ölçüm Cihazları 3nH  Renk Ölçüm Cihazları
Ultrasonik Homojenizatör / Sonikatörler Sonikatörler QSonica  Sonikatörler
Yoğunluk Ölçümü Yoğunluk Sensörü Centec  Yoğunluk Sensörü

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Proses – Kalite Kontrol Grubu;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR Sistemleri Ürün Grubu 
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR-Online Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR - Online Sistemleri Ürün Grubu 
On-Line Yoğunluk Ölçümü Yoğunluk Sensörü Centec  Yoğunluk Sensörü Ürün Grubu
On-Line Oksijen Oksijen Ölçümü - Likit Ürünlerde Oksijen Sensörü  Oksijen Sensörü Ürün Grubu
Konsantrasyon Ölçümleri (Alkol, Asitler, Alkaliler vb.) Konsantrasyon Sensörü  Konsntrasyon Sensörü Ürün Grubu

 

Ar-Ge / Üretim Hizmetlerimiz;

Üretim yapacağınız ekstraksiyon, spray drying (püskürterek kurutma), enkapsülasyon, freeze drying (liyofilizasyon) gibi proseslerde, laboratuvar tipi küçük ölçek cihazlarımız ile üretim ölçek modellemeleriniz öncesinde çalışmalarınız için çözümler sunmaktayız.

Üretim yatırımı yapılmadan gerçekleştirilen reçete uygulamaları ile yatırımlarınıza daha doğru yön verebilir, üretim sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik durumların ortaya çıkmasının önüne geçebilmektedir.

Bunun dışında, katma değerli ürünleriniz için laboratuvar tipi ve pilot ölçek sistemler temin ederek, üretim olanağı sunmaktayız.

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Spray Drying, Enkapsülasyon, Englobing, Mikronizasyon Spray Dryer Buchi  Spray Dry Ürün Grubu
Enkapsülasyon (Bead&Core/Shell) Enkapsülasyon  Enkapsülasyon Ürün Grubu
Saflaştırma, Fraksiyonlama Flash&PREP Kromotografi  Flash Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying  Freeze Ürün Grubu
Ekstraksiyon Ultrasonik Ekstraksiyon Roop-Telsonic  Ekstaksiyon Ürün Grubu

Yem

Yem Sektörü

Yem Endüstrisi; Türkiye’de gelişimini hızla sürdüren sektörlerin başında yer almaktadır. Artan hammadde maliyetleri, mevsimsel hammadde değişiklikleri, alternatif hammadde çeşitlilikleri ve artış gösteren fonksiyonel ürün geliştirme süreçleri hem Ar&Ge hem de Kalite Kontrol süreçlerini elzem hale getirmiştir.

Pars Analitik Kimya ailesi olarak yem sektöründeki yeni trendleri ve sektörün geleceğini katıldığımız yurt içi ve yurt dışı seminerler ve fuarlar aracılığıyla yakından takip ediyoruz.

Gelişen günümüz teknolojileri ile “Pars Analitik” olarak Gıda Endüstrisinde; Laboratuvar Kalite Kontrol, Proses Kalite Kontrol ve Ar-Ge çözümleri sunmaktayız.

Kalite Kontrol Hizmetlerimiz;

Yüksek üretim kapasiteleri, çeşitliliği dönemsel değişen hammadde girdileri, hedef rasyonlar hem doğru hem de hızlı analizi önemli kılmaktadır. Yem sektöründe kalite kontrol süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu, en hassas ve hızlı sonuçların üretim kapasitesi ile yıllık kar marjına etkisini çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda hem referans laboratuvar yöntemleri olan kjehdahl ile protein tayini veya ekstraksiyon yöntemiyle yağ tayini gibi referans yöntemleri sağlayıp aynı zamanda laboratuvar tipi hızlı ölçüm yöntemi olan NIR cihazları ile çok hızlı ve hassas sonuçları yem sektörüyle buluşturuyoruz.

Proses Analitik Hizmetleri kısmında online analizörlerle ve online NIR sistemlerimiz ile gerçek laboratuvar verilerinizle; üretiminize özgü Chemometric modellemeler ile ürün sınırlaması olmadan hizmet sağlamaktayız. Bu sayede, üretiminizin her noktasını mevcut laboratuvar verileriniz ile modelleyerek, firelerinizi minimize edip, maksimum verim ve kalite standartı, enerji ve kapasite optimizasyonu sağlamaktayız.

Endüstri 4.0 ile artık laboratuvar sonuçlarını üretim hattına taşıyıp, nem, protein, yağ, kül, selüloz ve nişasta gibi parametreleri Online NIR cihazları ile direk hat üzerinde 7/24 anlık ölçümlerinin yapılıp üretime anında müdahale edilebilmesine imkan veren sistemleri sektörle buluşturuyoruz.

Ar-Ge / Üretim Hizmetlerimiz;

Günümüzde; beşeri kullanım doğal ürünler, probiyotikler, fonksiyonel ürünler vb. talepleri, beşeri dışı canlı yemleri / mamaları üretiminde de önemli hale gelmiştir. Fonksiyonelleştirilmiş ürünler ile, hedefe yönelik fayda sağlama talepleri giderek artmaktadır.

Üretim ve Ar-Ge sürecinde, fonksiyonel katkı olarak kullanabileceğiniz ekstraksiyon, spray drying (püskürterek kurutma), enkapsülasyon, freeze drying (liyofilizasyon) gibi proseslerde, laboratuvar tipi küçük ölçek cihazlarımız ile üretim ölçek modellemeleriniz öncesinde çalışmalarınız için çözümler sunmaktayız.

Üretim yatırımı yapılmadan gerçekleştirilen reçete uygulamaları ile yatırımlarınıza daha doğru yön verebilir, üretim sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik durumların ortaya çıkmasının önüne geçebilmektedir.

Bunun dışında, katma değerli ürünleriniz için laboratuvar tipi ve pilot ölçek sistemler temin ederek, üretim olanağı sunmaktayız.

Yem Sektörüne özel çözümlerimizden bazıları;

Kjehdahl Yöntemi ile Azot Tayini  

Ekstraksiyon Yöntemi Yağ Tayini 

LAB NIR 

Online NIR 

Amino Asit Analizörü

Yukarıdaki linklerden yem sektöründe en çok kullanılan cihazlara, detaylı uygulama notlarına ve blog yazılarına ulaşabilirsiniz.

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Laboratuvar – Kalite Kontrol Grubu;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Öğütme, Homojenizasyon Öğütücü/Mixer Buchi Öğütücü/Mixer Ürün Grubu
Evaporasyon (Buharlaştırma), Distilasyon, Kristalizasyon  Rotary Evaporatör Rotary Evaporatör Ürün Grubu 
Kjeldahl Azot/Protein Tayini Kjeldahl Kjeldahl Ürün Grubu 
Non-Kjeldahl SO2 (Kükürtdioksit)/Alkol/Uçar Asit/Fenolikler/Siyanür Tayini
Yağ Ekstraksiyonu  Ekstraksiyon Ekstraksiyon Ürün Grubu 
Katkı/Kalıntı Tayini, Kromotografi Öncesi Ekstraksiyon
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik NIR Sistemleri NIR Sistemleri Ürün Grubu 
Type1, Type2 ve Type3 Saf Su Sistemleri Saf Su Sistemleri Membrapure Saf Su Sistemleri Ürün Grubu 
Amino Asit Analizleri Amino Asit Analizörü Amino Asit Analizörü Ürün Grubu 
       
       

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Proses – Kalite Kontrol Grubu;

 

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR Sistemleri Ürün Grubu  
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR-Online Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR - Online Sistemleri Ürün Grubu 

Ar-Ge / ÜRETİM Çözümleri;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Spray Drying, Enkapsülasyon, Englobing, Mikronizasyon Spray Dryer Buchi  Spray Dry Ürün Grubu
Enkapsülasyon (Bead&Core/Shell) Enkapsülasyon  Enkapsülasyon Ürün Grubu
Saflaştırma, Fraksiyonlama Flash&PREP Kromotografi  Flash Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying  Freeze Dry Ürün Grubu
Ekstraksiyon Ultrasonik Ekstraksiyon Roop-Telsonic  

 

     
       

 

 

Çevre

Çevre Sektörü

Günümüz kirlenen dünyasında su, toprak vb. çevresel kaynakların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada dünyadaki tüm bireylerin sorumluluk alması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Ulusal ve uluslar arası anlaşmalara bağlı regülasyonlar ile de bu sorumluluklar atanmakta ve kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca, enerji üretimi konusunda biogaz, biokütle vb. da alternatif yenilenebilir enerji kaynakları arttırılarak,  hem çevresel geri dönüşümü sağlayıp hem de enerji faydası sağlama konusu önemi arttırmaktadır.

Alternatif atıklardan enerji sağlama dışında, organik ve kimyasal proses atıklarının tekrar geri kazanımı ile fonksiyonel ürün eldesi, yarı mamül ürün ihtiyacı gibi noktalarda üretimsel çalışmalar da artarak devam etmektedir.

Gelişen günümüz teknolojileri ile “Pars Analitik” olarak Çevresel Uygulama alanlarında; Laboratuvar Analiz Cihazları, Proses – Kalite Kontrol Grubu;

Kontrol ve Ar-Ge çözümleri sunmaktayız.

Laboratuvar Analiz Cihazı Hizmetlerimiz;

Pars Analitik olarak Laboratuvar Analiz cihazları grubunda;  su/atık su, katkı/kalıntı vb. analizler cihazları ve uygulama ön hazırlık sistemleri üzerine hizmet vermekteyiz.

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Öğütme, Homojenizasyon Öğütücü/Mixer Buchi  Öğütücü Ürün Grubu
Evaporasyon (Buharlaştırma), Distilasyon, Kristalizasyon Rotary Evaporatör  Rotary Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) – Ön Kurutma İşlemleri Freeze Drying  Freeze Dry Ürün Grubu
Kromotografi  Öncesi Evaposyon / Konsantrasyon Paralel Evaporasyon  Paralel Evaporasyon Ürün Grubu
Kjeldahl Azot/TKN Kjeldahl  Kjeldahl Ürün Grubu
Non-Kjeldahl SO2 (Kükürtdioksit)/Alkol/Uçar Asit/Fenolikler/Siyanür Tayini Kjeldahl  Kjeldahl Ürün Grubu
Yağ Ekstraksiyonu (Yağ/Gres Tayini) Ekstraksiyon  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Katkı/Kalıntı Tayini, Kromotografi Öncesi Ekstraksiyon Ekstraksiyon  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik NIR Sistemleri  NIR Ürün Grubu
Type1, Type2 ve Type3 Saf Su Sistemleri Saf Su Sistemleri Membrapure  Saf Su Ürün Grubu
Renk Ölçümü Renk Ölçüm Cihazları 3nH  Renk Ölçüm Ürün Grubu
Ultrasonik Homojenizatör / Sonikatörler Sonikatörler QSonica  Sonikatör Ürün Grubu

Proses – Kalite Kontrol Grubu;

Pars Analitik ailesi olarak, kimyasal ve fiziksel geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri, biyogaz tesisleri vb. işletmelerde, sistemin işleyişi için kritik olabilecek Nem, BMP, FOS/TAC vb. uzun analiz süreci ve/veya sürekli kontrol ihtiyacı olan kritik parametrelerinizi;  gerçek laboratuvar verilerinizle sisteminize özgü Chemometric modellemeler ile seconder yöntem olarak NIR ve NIR-Online sistemlerimize entegre etmekteyiz.

Bu sayede, sisteminizin her noktasını mevcut laboratuvar verileriniz ile modelleyerek, firelerinizi minimize edip, maksimum verim ve kalite standartı, enerji ve kapasite optimizasyonu sağlamaktayız.

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR Sistemleri Buchi
NIR-Online 
NIR Sistemleri Ürün Grubu 
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR-Online Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR - Online Sistemleri Ürün Grubu 

Doğal Ürünler

Doğal Ürünler Sektörü

Yaşadığımız süreçte artan kullanıcı talepleri ile birlikte doğal ürünler özellikle bireysel sağlık alanında ön plana çıkmaktadır. Fonksiyonel ve standardize edilmiş ekstratlar, yağlar, probiyotik içerikli ürünler vb. hayatımızda daha fazla yer ediniyor.

Daha çok takviye edici gıda olarak kullanılan bu ürünler, ekonomik süreç gelişimini de tetiklemektedir.

Doğal ürünler sadece takviye edici gıdalarda değil, aynı zamanda doğal ürün tüketimi kısmında aroma vericiler, renk vericiler/pigmentler, kozmetik ürünler, gıda sektörü vb. için fonksiyonel ürün olarak bir çok alanda da karşımıza çıkmaktadır.

Pars Analitik ailesi olarak bitkilerden bu ekstraktların elde edilmesi adımından başlayarak, ürün haline getirilmesi kısmında hem Ar&Ge hem de kalite kontrol aşamalarında destek sağlıyoruz. 

Pars Analitik olarak kendimizi sürekli gelişim içerisinde tutarak sektörün geleceğini, yeni trendlerini takip ediyor kendimizi geliştiriyoruz.

Özellikle Türkiye distribütörü olduğumuz Buchi firması ürünleri ile, tek bir enstrüman olarak değil, baştan sona çözüm odaklı hizmet sunmaktayız. Çok geniş kullanım alanı doğal ürünler alanında, Türkiye’de ve farklı ülkelerde farklı içeriklerde  Ar-Ge ve Laboratuvar / Pilot ölçek kurulumlarını tamamlamış bulunmaktayız.

Temel Olarak Doğal Ürün İşleyişini Tanımlayacak Olursak;

  • Hasatın Kurutma Teknikleri ile Ekstraksiyona Uygun Hale Getirilmesi
  • Öğütme
  • Uygun Ekstraksiyon/Distilasyon Tekniği ile Ekstraksiyonun Gerçekleştirilmesi
  • Ekstraksiyon Sonrası Solvent Uzaklaştırma ve Geri Kazanımı
  • Ekstraktın İleri Seviye Saflaştırılması / Fraksiyonlanması
  • İleri Proses Teknikleri ile Ürün Haline Getirilmesi

 

Aşama Uygulama Örneği Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Hasatın Toplanması Bu aşamada, ürünün etken içerikleri analitik kromotografi cihazları ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu analizler uzun, zaman alıcı ve maliyetlidir. Saha kullanımı sırasında, seconder yöntem olarak NIR cihazlarımız ile yapılacak kalibrasyonlar ile, sahada direkt olarak etken içerikleri tespit edilebilir. Örn: TCH, CBD vb. parametreler. Bunun dışında renk vb. değişimler de hasat zamanı için belirteç olabilir. Bu aşamada renk ölçüm cihazları da değerlendirilebilir. NIR, Renk Ölçüm Buchi

 NIR Ürün Grubu

Renk Ölçüm Ürün Grubu

Kurutma ve Öğütme Ürünlerin ekstraksiyon öncesi uygun hale getirilmesinde bir çok farklı kurutma yöntemi kullanılabilir, bu ürüne göre ve kapasiteye göre değişkenlik göstermektedir. Örnek; Freeze Dryer (Liyofilizatör), Standart Fırın, Doğal hava akışı vb. gibi. Sonraki süreçte ise, ürün maksimum ekstraksiyon performasına erişmesi için öğütme adımına alınır ve ekstraksiyona uygun hale getirilir.  Freeze Dryer, B-400 Mixer

 Freeze Dryer Ürün Grubu

Öğütücü Ürün Grubu

 

Ekstraksiyon / Distilasyon Uygulanması düşünülen ekstraksiyon/distilasyon tipine seçilir. Bu adımda solvent ekstraksiyonu, soğuk solvent ekstraksiyonu, ultrasonik ekstraksiyon, buhar distilasyonu vb. adımlar uygulanır. E800, R220 Extraction, Roop Ultrasonica, Qsonica vb.  
Solvent Uzaklaştırma ve Geri Kazanımı Bu aşama, kullanılacak sistemin yapısına ve kapasitesine göre değişmektedir. Bu adımda Ar-Ge ve Pilot Ölçekte en yaygın olarak kullanılan cihazlar Rotary Evaporatör gruplarıdır. Lab. Rotary, End. Rotary

 Lab. Rotary Ürün Grubu

 End. Rotary Ürün Grubu

Ekstraktın Saflaştırılması / Fraksiyonlanması Solventi uzaklaştırılmış ekstrat içerisinde ayrılması istenen/istenmeyen etkenleri için Flash/PREP kromotografi sistemlerinde uygun çözücüler ile ayrıştırılır. Flash/PREP kromotografi  Flash/PREP kromotografi Ürün Grubu
Nihai Ürün Haline Getirilmesi – İleri Proses Elde edilen ekstrat veya fraksiyonlar, farklı partikül formasyonuna alınmak veya fonksiyonel özellik tanımlamak için (örn: enkapsülasyon) ileri seviye uygulamalara tabi tutulur. Bu noktada ise Spray Dryer, Enkapsülatör, Freeze Dryer-Liyofilizatör vb. cihazlarımız ile destek sağlamaktayız. Spray Dryer, Enkapsülatör, Freeze Dryer 

 Spray Dryer Ürün Grubu

 Enkapsülasyon Ürün Grubu

 Freeze Dryer Ürün Grubu

Tekstil

Tekstil Sektörü

Tekstil sektörü; günlük kıyafet, evsel kullanım’dan başlayarak, savunma sanayisine kadar pek çok farklı kulvarda kullanıma sahiptir. Hem doğal içerikli liflerden hem de polimerik malzemelerden kullanım amaçlarına göre üretim hammaddelerine sahiptir.

Hammadde dışında, boya, baskı, apre vb. birçok prosese de sahip olan tekstil sektörü, kendi bünyesine kimya, çevre vb. birçok alanı barındırmaktadır.

Pars Analitik ailesi olarak temel laboratuvar kalite kontrolden, online izleme sistemlerine kadar geniş bir yelpaze de birçok yönlü hizmet sunmaktayız.

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Laboratuvar – Kalite Kontrol Grubu;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Evaporasyon (Buharlaştırma), Distilasyon, Kristalizasyon Rotary Evaporatör   Rotary Evaporatör Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying Freeze Drying Ürün Grubu
Kromotografi  Öncesi Evaposyon / Konsantrasyon Paralel Evaporasyon  Paralel Evaporasyon Ürün Grubu
Yağ Ekstraksiyonu Ekstraksiyon  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Katkı/Kalıntı Tayini, Kromotografi Öncesi Ekstraksiyon Ekstraksiyon  Ekstraksiyon Ürün Grubu
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik NIR Sistemleri  NIR Sistemleri
Type1, Type2 ve Type3 Saf Su Sistemleri Saf Su Sistemleri Membrapure  Saf Su Sistemleri
Sularda Toplam Organik Karbon TOC Analizör  TOC Analizör
Ürünlerde Renk Ölçümü Renk Ölçüm Cihazları 3nH  Renk Ölçüm Cihazları
Ürünlerde Parlaklık Ölçümü Glossmetreler  Parlaklık Ölçümü Ürün Grubu
Yoğunluk Ölçümü Yoğunluk Ölçer Centec  Yoğunluk Ölçümü Ürün Grubu

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Proses – Kalite Kontrol Grubu;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR Sistemleri Ürün Grubu  
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR-Online Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR - Online Sistemleri Ürün Grubu  
On-Line Yoğunluk Ölçümü Yoğunluk Sensörü Centec  Yoğunluk Sensörü Ürün Grubu
On-Line Oksijen Oksijen Ölçümü - Likit Ürünlerde Oksijen Sensörü  Oksijen Sensörü Ürün Grubu
Konsantrasyon Ölçümleri (Alkol, Asitler, Alkaliler vb.) Konsantrasyon Sensörü  Konsntrasyon Sensörü Ürün Grubu

Ar-Ge / ÜRETİM Çözümleri;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Spray Drying, Enkapsülasyon, Englobing, Mikronizasyon Spray Dryer Buchi  Spray Dry Ürün Grubu
Enkapsülasyon (Bead&Core/Shell) Enkapsülasyon  Enkapsülasyon Ürün Grubu
Saflaştırma, Fraksiyonlama Flash&PREP Kromotografi  Flash Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying  Freeze Dry Ürün Grubu

Makine ve Otomotiv

Makine ve Otomativ Sektörü

Pars Analitik olarak, makine ve otomotiv sektöründe makine üreticileri, müteahhit yüklenici firmalar ile, iş ortaklıkları geliştirmekteyiz. Üretim yapacakları cihazların üzerine online kalite kontrol sistemleri sağlayarak, hizmet vermiş oldukları farklı sanayi dallarında OEM çözümler oluşturmaktayız. Kendi yazılımlarımızdan sağlamış olduğumuz verileri mevcut sistemlere aktararak, ilgili parametreler üzerinden otomasyon yetenekleri sağlamaktayız.

Endüstri 4.0 ile artık kalite süreçlerini üretim hattına taşıyıp; kalite kontrol parametrelerinin sürekli takibi ve verilerin otomasyona aktarılması ile direkt hat olarak hat üzerinde 7/24  izleme sayesinde; üretime anında müdahale edilebilmesine imkan veren sistemleri sektörle buluşturuyoruz.

Bu sayede hem mevcut makine üreticisi çözüm ortaklarımız hem de “Pars Analitik ailesi” olarak biz, nihai üretim sürecindeki fire optimizasyonu, enerji optimizasyonu, kapasite optimizasyonu ve kalite standartizasyonu sağlayarak, fayda temelli iş ortaklığı geliştirmekteyiz.

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Proses – Kalite Kontrol Grubu;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR Sistemleri Ürün Grubu  
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR-Online Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR - Online Sistemleri Ürün Grubu 
On-Line Yoğunluk Ölçümü Yoğunluk Sensörü Centec  Yoğunluk Sensörü Ürün Grubu
On-Line Oksijen Oksijen Ölçümü - Likit Ürünlerde Oksijen Sensörü  Oksijen Sensörü Ürün Grubu
On-Line Karbondioksit Ölçümü - Likit Ürünlerde Karbondioksit Sensörü  Karbondioksit Sensörü Ürün Grubu
Konsantrasyon Ölçümleri (Alkol, Asitler, Alkaliler vb.) Konsantrasyon Sensörü  Konsntrasyon Sensörü Ürün Grubu

Metal ve Maden

Metal ve Maden Sektörü

Maden ve Metal sektörü, ana hammadden son ürüne kadar olan süreci doğrultusunda, inşaat sektöründen savunma sanayisine kadar geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle; savunma sanayi zırhları, nano-teknolojik ürünler vb. fonksiyonel ürünlerin günlük hayatta önemi artması ile, üretim reçetelerinin oluşturulması, fiziksel ve kimyasal testler, üretim sürecinin online izlenmesi gibi konular daha önemli hale gelmiştir.

Pars Analitik ailesi olarak, özellikle savunma sanayi hammadde maden girdileri fonksiyonelleştirilmesinde ve çimento sektörü Online Kalite kontrol hizmetleri kısmı da, Metal ve Maden sektörü ile iş birlikleri sunmaktayız.

 

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Laboratuvar – Kalite Kontrol Grubu;

 

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Evaporasyon (Buharlaştırma), Distilasyon, Kristalizasyon Rotary Evaporatör Buchi  Rotary Evaporatör Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) – Ön Kurutma İşlemleri Freeze Drying  Freeze Drying Ürün Grubu
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik NIR Sistemleri  NIR Sistemleri Ürün Grubu
Type1, Type2 ve Type3 Saf Su Sistemleri Saf Su Sistemleri Membrapure  Saf Su Sistemleri Ürün Grubu
Ürünlerde Renk Ölçümü Renk Ölçüm Cihazları 3nH  Renk Ölçüm Cihazları Ürün Grubu
Ürünlerde Parlaklık Ölçümü Glossmetreler  Glossmetreler Ürün Grubu
Ürünlerde Boya Kalınlık Ölçümü Boya Kalınlık Ölçer  Boya Kalınlık Ölçer Ürün Grubu
Ultrasonik Homojenizatör / Sonikatörler Sonikatörler QSonica  Sonikatörler Ürün Grubu

 

KALİTE KONTROL ÇÖZÜMLERİ / Proses – Kalite Kontrol Grubu;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
At-Line
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR Sistemleri Buchi
NIR-Online
 NIR Sistemleri Ürün Grubu 
On-Line; Hat Üzerinde Parametrik Ürün İzleme
Hızlı ve Kimyasalsız Analiz – Sektör Bağımsız, Multi Parametrik
NIR-Online Sistemleri Buchi
NIR-Online
NIR - Online Sistemleri Ürün Grubu  
On-Line Yoğunluk Ölçümü Yoğunluk Sensörü Centec  Yoğunluk Sensörü Ürün Grubu
On-Line Oksijen Oksijen Ölçümü - Likit Ürünlerde Oksijen Sensörü  Oksijen Sensörü Ürün Grubu
Konsantrasyon Ölçümleri (Alkol, Asitler, Alkaliler vb.) Konsantrasyon Sensörü  Konsntrasyon Sensörü Ürün Grubu

 

Ar-Ge / ÜRETİM Çözümleri;

Yapılan Uygulama Ürün Grubu Temsilcilik Ürün Grubu Linki
Spray Drying, Enkapsülasyon, Englobing, Mikronizasyon Spray Dryer Buchi  Spray Dry Ürün Grubu
Enkapsülasyon (Bead&Core/Shell) Enkapsülasyon  Enkapsülasyon Ürün Grubu
Freeze Drying (Liyofiilizasyon) Freeze Drying  Freeze Dry Ürün Grubu