• {{items.Adi}}

Sonatec

Ses hızı sensörü SONATEC, sıvılar boyunca sesin hızını sürekli olarak ölçer.

SONATEC, ses hızlarının ve konsantrasyonlarının ( örn. Asitler veya kostikler ) belirlenmesi için oldukça hassas bir ses hızı sensörüdür. Sensör, örneğin faz tespiti için kullanılabilir.

Cihaz, maksimum hassasiyet ve en yüksek doğruluk gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Kullanımı kolaydır ve bakım gerektirmez. Ses hızı ölçümü için, bir sonik vericide bir piezo elemanı tarafından bir ses darbesi oluşturulur. Ürün akışına dik olarak algılandığı sonik alıcıya doğru hareket eder. Verici ve alıcı arasındaki mesafe bilindiğinden, ses hızı, sonik sinyalin hareket süresi ölçülerek kolayca hesaplanabilir. Her sıvının belirli bir özelliği olarak, konsantrasyon ve ses hızı arasındaki korelasyon matematiksel bir polinom ile tanımlanabilir. Onlarca yıllık deneyim ve kendi laboratuvar imkanlarımızla Centec, çok sayıda ürün için polinomları bilmektedir. Ölçülen sinyalin herhangi bir sıcaklık kayması, dahili bir Pt1000 sensörü tarafından otomatik olarak telafi edilir. SONATEC, çeşitli birimlerde ses hızı ve konsantrasyonunu görüntüleyebilir. Tanklarda ses hızı ölçümü için Centec, özel olarak tasarlanmış çeşitli SONATEC sensörleri sunar.

{{items.Soru}}