• {{items.Adi}}

uniTOC Total Organik Karbon (TOC) Analizörü

Oksidasyon işlemi, ilave reaktif dozajı ( persülfat ) ile arttırılabilir. NDIR dedektörü karbondioksite karşı kesinlikle seçicidir ve bu nedenle iletkenlik ve numune sıcaklığından bağımsız olarak çalışır.  Ölçüm süreleri kısadır ve reaktörün sürekli olarak temizlenmesi, herhangi bir çapraz kontaminasyonu önler.

uniTOC, NDIR teknolojisine sahip dedektörünü kullanarak musluk suyunun, ultra saf suya saflaştırılması uygulamalarında kesin sonuçlar verir. uniTOC cihazı, UV etkisi ile tam oksidasyonu sağlar.

Teknik Özellikleri:

  • Methot & Algılama Yöntemi: Full UV Oksidasyonu & NDIR
  • Numune Akış Hızı: Düşük Aralıkta: 20 mL, Yüksek Aralıkta: 5 mL Döngü
  • Toplam Organik Karbon ( TOC ): Düşük Aralıkta: 2 - 5000 ppb, Yüksek Aralıkta: 15 ppb – 20 ppm
  • İlgili Standartlar: USP < 643 >, EP 2.2.44, DIN EN 1484, DIN 32645, 21 CFR part 11, IP 45

uniTOC Avantajları

  • NDIR dedektörü - TOC, 3. bir parametre ( iletkenlik ) ile değil, doğrudan CO2 üzerinden tespit edilir. Bu nedenle iletkenlik için sınır yoktur.
  • İki TOC aralığına uygun
  • 9 ay UV lamba ömrü garantisi - normalden % 50 daha uzun ömürlüdür.
  •  2 ayrı besleme kanalı - 2 farklı kesişim noktası ölçülebilir, böylece çift verimlilik sağlanır.
  • Uzaktan servis - Cihaz internete bağlanabilir ve Teknik Servis ilk müdahaleyi online olarak cihaza yapabilir ve ya sorunu tespit edebilir.

Kalibrasyon ve Sistem Uygunluk Testi ( SST ): uniTOC’un kalibrasyonu ve SST’si kolaydır ve kullanıcı tarafından yapılabilir. Çevrimiçi kontroller, sistem kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kısa bir süre kesiliyor. Operatör sadece girişi standart kalibrasyon çözeltileri ve seyreltici su numunesi ile bağlamak zorundadır.
Yazılım, kullanıcının kalibrasyon ve SST’yi bağımsız olarak gerçekleştirmesini sağlar ve programlanabilir sekans, testin otomatik prosedürünü ve veri değerlendirmesini sağlar. TOC sonuçlarının USP ve Ph.Eur’un gereksinimlerine göre doğrulanması, sistem uygunluk testlerinin periyodik performansı ile gerçekleştirilir.

{{items.Soru}}