• {{items.Adi}}

Mobil gaz temizleyici / sabit kolonlar - Gaz temizleyici 10 - 100 litre

Ovma sıvısına bağlı olarak kostik veya asidik buharlar için kullanılabilirler. Gaz yıkayıcılar, ETFE kaplı, korozyona dayanıklı manyetik bağlantılı pompa ile donatılmıştır. Ovma sıvısının akış hızı, yerleşik indirgeme valfi ile kontrol edilebilir. Ovma sıvısı sıcaklığı, sıvı devresindeki bir spiral soğutucu tarafından korunur.

Gaz yıkayıcılar, reaktörlerden gelen aşındırıcı egzoz gazını nötralize etmek için kullanılır.

{{Urun.Aciklama}}

{{items.Soru}}

{{items.Adi}}

{{items.Aciklama}}