" Curiosity " dergisi - Tıbbi kimyadaki en son gelişmeler

<p>&ldquo;Curiosity&rdquo; dergimizin ilk sayısında, tıbbi kimyagerlerin Ar-Ge iş akışlarında karşılaştıkları &ccedil;eşitli se&ccedil;eneklere odaklanıyoruz. İla&ccedil; keşif yolculuğunda en iyi ilerleme i&ccedil;in kullanılması gereken yollar konusunda uzman tavsiyeleri sunan, uygulayıcı kimyagerlerimizi takip edin. Şu konularda bilin&ccedil;li kararlar almayı &ouml;ğrenin:</p> <p>- Sentez ve ekstraksiyon y&ouml;ntemleri<br /> - Bileşik konsantrasyonu i&ccedil;in evaporasyon teknikleri<br /> - Bileşik saflaştırma i&ccedil;in kromatografi olanakları<br /> - Form&uuml;lasyon uygulamaları i&ccedil;in kurutma y&ouml;ntemleri</p> <p><strong>Şimdi İNDİRİN</strong><br /> &nbsp;</p>

Uygulama Notu