2,2'- Furoin'in ham reaksiyon karışımından izolasyonu

Uygulama Notu