Asit Hidrolizinden sonra SpeedExtractor E-916 ile Gıda ve Yem Ürünlerinde yağ tayini

<p>Yağ tayini, gıda end&uuml;strisinde yapılan temel analizlerden biridir. Gıda gibi kompleks matrisler tipik olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; ekstraksiyonundan &ouml;nce, bağlanmış lipitleri serbest bırakmak ve ekstraksiyonu kolaylaştırmak i&ccedil;in asit hidrolizi gerektirir. Farklı gıda ve yem matrislerindeki yağ i&ccedil;eriğini belirlemeye y&ouml;nelik kolay ve g&uuml;venilir bir prosed&uuml;r aşağıda sunulmuştur.</p>

Uygulama Notu