At kestanesi özü

<p>Numune konsantrasyonu: ca. % 10</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p>

Uygulama Notu