BUCHI NIR-Online® kullanarak kavrulmuş kahvenin nemini ve rengini ölçme

<p>Kahve, d&uuml;nya &ccedil;apında en &uuml;nl&uuml; i&ccedil;eceklerden biridir. Kahve &ccedil;ekirdeklerinin &ccedil;eşitliliği ve coğrafi k&ouml;keninin &ouml;tesinde, tadı i&ccedil;in anahtar fakt&ouml;r &ccedil;ekirdeklerin kendi kavurma stratejisidir. Kavurma, kahve &ccedil;ekirdeklerinin nemini azaltarak raf &ouml;mr&uuml;n&uuml; uzatmakla kalmaz, aynı zamanda belirli kahve &ccedil;eşitlerinin tipik renklerini ve aromalarını geliştirmek ve vurgulamak i&ccedil;in de &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Bu nedenle, kavurma işleminin ger&ccedil;ek zamanlı kontrol&uuml;, yalnızca nihai &uuml;r&uuml;n&uuml;n tutarlı ve tekrarlanabilir y&uuml;ksek kalitesini sağlamak i&ccedil;in değil, aynı zamanda işletim maliyetlerini d&uuml;ş&uuml;rmek, hatalı partileri &ouml;nlemek ve optimize kavurma sonu&ccedil;ları ve nem i&ccedil;eriği ile marjı artırmak i&ccedil;in de &ccedil;ok &ouml;nemlidir. .</p>

Uygulama Notu