BUCHI NIR-Online® kullanarak süt tozlarının püskürtmeli kurutma sürecini izleme

<p>P&uuml;sk&uuml;rtmeli kurutma, olduk&ccedil;a karmaşık ve enerji t&uuml;keten bir s&uuml;re&ccedil;tir. &Ouml;nceden standardize edilmiş sıvı s&uuml;t &uuml;r&uuml;n&uuml;, k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlu damlacıklara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;l&uuml;r ve sıcak havaya maruz bırakılır. Suyun anında buharlaşması kuru toz &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml; terk eder. Bu işlem adımları, nem, protein, yağ, k&uuml;l ve renk gibi &uuml;r&uuml;n kalite parametrelerinin sıkı sınırlarını karşılamak i&ccedil;in kritiktir.<br /> Kurutma adımlarından sonra bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulması, nihai hedef parametreleri karşılamak i&ccedil;in ger&ccedil;ek zamanlı izleme ve ayarlamayı m&uuml;mk&uuml;n kılar, bu da tutarlı y&uuml;ksek &uuml;r&uuml;n kalitesi, d&uuml;ş&uuml;k işletme maliyetleri ve artan verim ile sonu&ccedil;lanır.</p>

Uygulama Notu