BUCHI NIR-Online® kullanarak un değirmenciliği endüstrisindeki karıştırma adımını izleme

<p>Un end&uuml;strisinde karıştırma aşamasının ger&ccedil;ek zamanlı kontrol&uuml;, tutarlı bir y&uuml;ksek nihai &uuml;r&uuml;n kalitesi sağlamak ve &ouml;ğ&uuml;tme performansını iyileştirmek i&ccedil;in kritiktir.</p> <p>Bu adım sırasında, protein ve nem gibi temel parametrelerin izlenmesi, değirmencilerin hedeflere daha yakın g&uuml;venle &ccedil;alışmasına ve b&ouml;ylece pahalı ve zaman alan yeniden &ccedil;alışmayı &ouml;nlemesine ve dolayısıyla kar marjlarını artırmasına olanak tanır.</p> <p>Mikserden sonra y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; CCD kamera ile donatılmış bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulması, bu hedef parametrelerin izlenmesini ve tahıl karışımının hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesini sağlar.</p>

Uygulama Notu