BUCHI NIR-Online® kullanarak white flake artık yağ kontrolü

<p>Soya fasulyesi ezme işleminin ekstraksiyon aşamasından sonra soya fasulyesi white flake kalan yağın izlenmesi, yağ verimini en &uuml;st d&uuml;zeye &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in kritiktir. Ek olarak, bu soya k&uuml;spesinin optimum kalitesini garanti eder. White Flake kalıntı yağın hızlı ve doğru belirlenmesi, ekstrakt&ouml;r&uuml;n sıcaklık, flake / &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; oranı veya ekstraksiyon s&uuml;resi gibi &ccedil;alışma parametrelerini optimize etmek i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Ayrıca, pres keki kalitesini (nem, partik&uuml;l boyutu) etkileyen parametreler de ilgi &ccedil;ekicidir.</p> <p>Yağlı tohum işlemede kar marjları genellikle k&uuml;&ccedil;&uuml;kt&uuml;r ve &uuml;retim tarafında verimliliği maksimize etme baskısı y&uuml;ksektir. Anahtar kontrol parametrelerinin doğru değerini bilmek, maksimum kalite ve k&acirc;r i&ccedil;in &uuml;retim s&uuml;recini optimize etmeye izin verir.</p> <p>Ekstrakt&ouml;rden sonra bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulmasıyla, ekstraksiyon s&uuml;reci hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenebilir ve belgelenebilir.</p>

Uygulama Notu