BUCHI NIR-Online® kullanılarak rafine edilmiş ağartılmış kokusu giderilmiş hurma yağı kalite kontrolü

<p>Ham hurma yağının (CPO) fiziksel arıtma işlemi, yenilebilir hurma yağı &uuml;retmek i&ccedil;in istenmeyen safsızlıkları gidermeyi ama&ccedil;lar. Koku giderme aşamasından hemen sonra rafine edilmiş ağartılmış kokusu giderilmiş hurma yağının (RBDPO) ger&ccedil;ek zamanlı kalite kontrol&uuml;, proses koşullarını optimize etmek ve gerekli spesifikasyonlar dahilinde y&uuml;ksek kaliteli yağ sağlamak i&ccedil;in kritik &ouml;neme sahiptir.</p> <p>Koku giderme adımından sonra bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulmasıyla, RBDPO&#39;nun kalitesi hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde standartlaştırılır, izlenir ve belgelenir.</p>

Uygulama Notu