BUCHI NIR-Online® Proses Analizörü kullanarak süt fabrikasında çiğ süt alımını izleme

<p>BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;, s&uuml;t &uuml;r&uuml;nleri fabrikasının alım havuzundaki t&uuml;m &ccedil;iğ s&uuml;t&uuml;n y&uuml;k&uuml;n&uuml; izler ve belgeler. Tam teslimatın ger&ccedil;ek yağ, protein veya katı-yağsız değerleri, s&uuml;t işleyicilerinin s&uuml;t &uuml;reticilerine doğru fiyatı &ouml;demesinin yanı sıra, işlenmemiş ham s&uuml;t&uuml; kalitesine g&ouml;re farklı depolama tanklarına ayırmasını sağlar. &Ouml;rneklemenin s&uuml;t fabrikasına girmeden hemen &ouml;nce yapılması, s&uuml;t fabrikası operat&ouml;rlerinin ham maddenin kabul&uuml; veya reddi konusunda karar vermesini sağlar.</p>

Uygulama Notu