Bupivakain

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu 100 ml<br /> Solvent DCM<br /> Taşıyıcı, Filmojen Poli-kaprolakton i&ccedil;inde 910 mg Polikaprolakton ve 90 mg Bupivakain</p>

Uygulama Notu