Çapraz bağlı polietilen

<p>Polietilen (PE) &uuml;retimi sırasında, &ccedil;apraz bağlı polimer i&ccedil;eriğinin belirlenmesi kalite kontrol s&uuml;recinin bir par&ccedil;asıdır. PE, SpeedExtractor E-916 kullanılarak Basın&ccedil;lı Solvent Ekstraksiyonu (PSE) ile ekstrakte edilecek ve &ccedil;apraz bağlı i&ccedil;erik gravimetrik olarak belirlenecektir.</p>

Uygulama Notu