Deksmedetomidin HCl ve Toremifen Sitrat ile SiO2 Xerogel

<p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su, Etanol</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: Silikon dioksit kserojel matrisler, pH ayarlı</p>

Uygulama Notu