Devarda'ya göre kompoze gübrede azot tayini

<p>Azot, mahsuller tarafından en &ccedil;ok ihtiya&ccedil; duyulan besin maddesidir, esas olarak bitkiler tarafından amonyum azotu ve nitrat / nitrit azotu şeklinde emilir. Azotlu g&uuml;bre uygulaması sadece verimi değil aynı zamanda mahsul&uuml;n kalitesini de iyileştirir. Bu y&ouml;n&uuml;yle azot i&ccedil;eriği g&uuml;brenin kalitesini etkileyen &ouml;nemli bir fakt&ouml;rd&uuml;r. Bu Uygulama Notunda, bir g&uuml;bre &ouml;rneğindeki toplam nitrojen i&ccedil;eriği ve nitrat / nitrit nitrojen i&ccedil;eriği Devarda distilasyonu ile belirlenmiştir. Nitrat / nitrit, Devarda alaşımı ile amonyuma indirgenir, buharla damıtılır, borik asit tarafından emilir ve s&uuml;lf&uuml;rik asit ile titre edilir. Sonu&ccedil;ların doğruluğunu sağlamak i&ccedil;in sodyum nitrat da geri kazanım i&ccedil;in bir referans olarak test edildi. Alkali ile Devarda alaşımı arasındaki reaksiyon sırasında hidrojen gazı oluşması nedeniyle, numuneler g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir reaksiyonla &ccedil;ok k&ouml;p&uuml;r&uuml;r. Buharın sokulmasıyla, yoğunlaştırıcıya gaz akışı &ccedil;ok hızlıdır ve sodyum hidroksit aerosolleri, nitrojen sonu&ccedil;larını tahrif edecek şekilde yoğunlaştırıcıya ge&ccedil;ebilir. Burada, &ouml;zel Devarda Splash Protector bunu &ouml;nlemek i&ccedil;in zorunlu olarak kullanıldı: t&uuml;m olası sodyum hidroksit aerosollerinin gaz akışından temizlendiği bir temizleyici gibi &ccedil;alışır.</p>

Uygulama Notu