Doğal Ürünlerin Basınçlı Solvent Ekstraksiyonu ile Ekstraksiyonu

<div style="padding:0px; text-align:start">Doğal &uuml;r&uuml;n bileşiklerinin ekstraksiyonu ve konsantrasyonunun nasıl optimize edileceğine dair temel bilgiler.&nbsp;Bu uygulama notunda, doğal &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in uygun ekstraksiyon ve konsantrasyon y&ouml;ntemleri hakkında bilgi edinin.</div> <ul style="margin-left:40px"> <li>Farklı bitki metabolitleri t&uuml;rleri</li> <li>PSE kullanarak doğal &uuml;r&uuml;n bileşiklerinin ekstraksiyonu</li> <li>Paralel buharlaştırma kullanarak aktif bileşiklerin konsantrasyonu</li> <li>Ekstraksiyon ve buharlaştırma koşullarını optimize etmek i&ccedil;in temel parametreler</li> <li>Se&ccedil;iciliği geliştirmek ve işlem hızını artırmak i&ccedil;in ekstra ipu&ccedil;ları ve p&uuml;f noktaları</li> </ul>

Uygulama Notu