Döner buharlaştırıcı kullanılarak bitümlü karışımlardan bitüm geri kazanımı

<p>Bu Kısa Notta, bit&uuml;ml&uuml; karışımlardan &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;r bit&uuml;m&uuml;n geri kazanılmasına y&ouml;nelik y&ouml;ntemi sunuyoruz. Bit&uuml;m, İsvi&ccedil;re Standardı SN 607 403a-NA&#39;ya g&ouml;re bir toluenik &ccedil;&ouml;zeltiden, &ccedil;&ouml;z&uuml;nmeyen maddenin geri kazanılabilir bağlayıcıdan ayrılmasının ardından bir d&ouml;ner buharlaştırıcı kullanılarak vakumla buharlaştırma yoluyla geri kazanılır. İki buharlaştırma adımı yalnızca bir saat i&ccedil;inde ger&ccedil;ekleştirilir.&nbsp;</p>

Uygulama Notu