Ekstraksiyon Sistemi B-811 Kullanılarak Toprak ve Tortu Örneklerindeki Toplam Petrol Hidrokarbonlarının Tayini

<p>Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH&#39;ler), orijinal olarak ham petrolden olan birka&ccedil; y&uuml;z kimyasal bileşikten oluşan bir aileyi tanımlamak i&ccedil;in kullanılan genel bir terimdir. Bu uygulama notu, Ekstraksiyon Sistemi B-811 kullanılarak topraktan ve tortudan TPH&#39;nin otomatik Soxhlet ekstraksiyonunu a&ccedil;ıklamaktadır.</p>

Uygulama Notu