Ekstraksiyon Sistemi B-811 Kullanılarak Tortu Örneklerinde PBDE'lerin Belirlenmesi

<p>Polibromlu Dietil Eterler (PBDE&#39;ler) alev geciktirici olarak kullanıldı, sağlıkla ilgili endişeler nedeniyle kullanım kısıtlandı. Bu uygulama notu, Ekstraksiyon Sistemi B-811 ile otomatik Soxhlet ekstraksiyonu kullanılarak tortu numunelerinden PCBD&#39;lerin belirlenmesini a&ccedil;ıklar.</p>

Uygulama Notu