Et Ürünlerinde Azot ve Protein Tayini İçin Farklı Kjeldahl Tabletlerinin Karşılaştırılması

<p>BUCHI, standart Kjeldahl y&ouml;ntemini ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in farklı tipte kataliz&ouml;r tabletleri sunar. Kjeldahl Tablet &quot;Titanyum&quot; bakır s&uuml;lfat, titanyum oksit ve potasyum s&uuml;lfat i&ccedil;erir. &quot;Missouri&quot; tableti bakır s&uuml;lfat ve potasyum s&uuml;lfat i&ccedil;erir ve &quot;ECO&quot; tableti &ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;k miktarda bakır s&uuml;lfat ve potasyum s&uuml;lfat i&ccedil;erir [1]. Bu Kısa Notta a&ccedil;ıklanan deneylerin &ccedil;oğu i&ccedil;in salam, &ccedil;ok yağlı bir numune malzemesi olarak se&ccedil;ilmiştir. Deneylerin ana odağı, farklı kataliz&ouml;rlerin bireysel davranışlarını belirlemek ve toplam sindirim s&uuml;resi ve sonu&ccedil;ları &uuml;zerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmekti. T&uuml;m sonu&ccedil;ları g&ouml;rmek i&ccedil;in l&uuml;tfen 77/2012 Uygulama Notuna bakınız.</p>

Uygulama Notu