Et ürünlerinde toplam yağ tayini - Sıcak Ekstraksiyon

<p>Yağ tayini i&ccedil;in basit ve hızlı bir prosed&uuml;r tanıtıldı. Numune HydrolEx H-506 ile hidrolize edilir, ardından FatExtractor E-500 Hot Extraction ile ekstraksiyon yapılır. Toplam yağ i&ccedil;eriği, ekstrakt sabit bir ağırlığa kadar kurutulduktan sonra gravimetrik olarak belirlenir. Bu uygulama resmi y&ouml;ntemleri takip eder (ISO 1444: 1996, ISO 11085: 2016, AOAC 2003.05, AOAC 991.36</p>

Uygulama Notu