Gujazulen

<p>Numune konsantrasyonu: ca. % 30</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p> <p>Taşıyıcı: Maltodextrin</p> <p>Filmojen: Arap sakızı</p>

Uygulama Notu