Indigo suda çözünür

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu:% 30</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p> <p>Taşıyıcı: Sodyum s&uuml;lfat</p>

Uygulama Notu