Kartonda mineral yağ kirliliği

<p>Pek &ccedil;ok gıda numunesi genellikle farklı kaynaklardan gelen mineral yağlarla kirlenmiştir. Olası bir kontaminasyon kaynağı, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş liflerden yapılmış karton ambalajlardan g&ouml;&ccedil;t&uuml;r. Mineral yağlar, hidrokarbonların karmaşık karışımlarıdır. Y&uuml;ksek sayıda izomer mevcut olduğundan, tek tek hidrokarbonları GC ile ayırmak m&uuml;mk&uuml;n değildir ve bu nedenle, GC izleri, &ccedil;&ouml;z&uuml;lmemiş piklerin &quot;t&uuml;msekleri&quot; ile karakterize edilir. Bununla birlikte, mineral yağ kirliliği, a&ccedil;ık zincirli parafinler, izoparafinler ve siklik naftenler olan mineral yağ doymuş hidrokarbonlar (MOSH) ve esas olarak alkillenmiş 1-3 halka bileşikleri i&ccedil;eren mineral yağ aromatik hidrokarbonlar (MOAH) olarak sınıflandırılabilir.</p>

Uygulama Notu