Kekikteki polifenollerin ve uçucu yağların Basınçlı Su Ekstraksiyonu

<p>Kekikteki değerli bileşenlerin ekstraksiyonu, farklı ekstraksiyon tekniklerinin odak noktasıdır. En yaygın kullanılan teknolojiler sıvı-katı, basın&ccedil;lı sıvı, s&uuml;per kritik akışkan ve basın&ccedil;lı su ekstraksiyonudur. Kekik ekstraksiyonu i&ccedil;in hızlı ve g&uuml;venilir bir y&ouml;ntem aşağıda tanıtılmıştır. Numune, SpeedExtractor E-914 kullanılarak ekstrakte edilir ve polifenol miktarını belirlemek i&ccedil;in analiz edilir.</p>

Uygulama Notu