Klorotiyazid

<p>Numune konsantrasyonu - Azot Taşıyıcı, Filmojen Polivinilpirolidon (PVP, K-15) altında B-290 kapalı modlu &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; Aseton / su &ccedil;&ouml;zeltileri</p>

Uygulama Notu