Kolorimetrik titrasyon kullanılarak hayvan yeminde protein tayini

<p>ISO 5983-2 ve AOAC 2001.11&#39;e g&ouml;re hayvan yemindeki toplam nitrojen ve proteinin tayini i&ccedil;in g&uuml;venilir ve verimli bir y&ouml;ntem sunulmuştur. &Ouml;rnekler, Kjeldahl tabletleri, hidrojen peroksit ve KjelDigester K-449 kullanılarak sindirildi. Kolorimetrik sens&ouml;r Optrode ile donatılmış KjelMaster System K-375 / K-376 ile damıtma ve borik asit titrasyonu ger&ccedil;ekleştirildi. Normlara g&ouml;re, otomatik kolorimetrik titrasyon i&ccedil;in borik aside bromokresol yeşili / metil kırmızısı karışık indikat&ouml;r eklendi.</p>

Uygulama Notu