Kuru gıda numunelerinde mineral yağ kontaminasyonu

<p>Bir&ccedil;ok gıda numunesi, farklı kaynaklardan gelen mineral yağlarla kirlenmiştir. Olası bir kontaminasyon kaynağı, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş liflerden yapılmış karton ambalajlardan g&ouml;&ccedil;t&uuml;r. Mineral yağlarla diğer kontaminasyon kaynakları, gıda &uuml;retim s&uuml;reciyle ilgili olabilir.</p> <p>Mineral yağlar, hidrokarbonların karmaşık karışımlarıdır. Madeni yağ kirliliği, a&ccedil;ık zincirli parafinler, izoparafinler ve siklik naftenler olan mineral yağ doymuş hidrokarbonlar (MOSH) ve esas olarak alkillenmiş 1-3 halka bileşikleri i&ccedil;eren mineral yağ aromatik hidrokarbonlar (MOAH) olarak sınıflandırılabilir.</p> <p>Kuru gıdalardan mineral yağ ekstraksiyonu i&ccedil;in farklı se&ccedil;iciliğe sahip iki PSE y&ouml;ntemi optimize edilmiştir. Y&ouml;ntem A: y&uuml;zeysel kontaminasyonu &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in (MOH, paketlemeden kuru gıdalara ge&ccedil;ti). Y&ouml;ntem B: Farklı kaynaklardan gelen kuru gıdalarda bulunan toplam kontaminasyonu &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in.</p>

Uygulama Notu