Laboratuvar ortamında organik çözücülerin liyofilizasyonu

<p>Dondurarak kurutucular başlangı&ccedil;ta &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; olarak su ile kullanılmak &uuml;zere tasarlanmıştı. Ortaya &ccedil;ıkan yeni uygulamalarla birlikte, suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nmeyen &uuml;r&uuml;nler kimya uygulamalarında giderek daha fazla yer almaktadır. Sonu&ccedil; olarak, dondurarak kurutma, su yerine organik &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;lerle birlikte giderek daha fazla kullanılmaktadır.<br /> Organik &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;ler ve inorganik asitler ve bazlar, numunenin liyofilizasyonundan &ouml;nce araştırma ve geliştirmede sıklıkla kullanılır. Bu yeni t&uuml;r numunelerin dondurarak kurutma sırasındaki davranışı, bu nedenle işlemden &ouml;nce dikkate alınmalıdır.</p>

Uygulama Notu