Laktik asit bakterisi

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu: 108 cfu / mL&#39;ye kadar nihai konsantrasyona sahip sıvı h&uuml;cre k&uuml;lt&uuml;rleri</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: Domuz kanından izole edilen laktik asit bakterileri (LAB)</p>

Uygulama Notu