Laktozun laboratuar ölçeğinde püskürtmeyle kurutulması: Bir inceleme

<p>Solunabilir uygulamalar</p> <p>&bull; P&uuml;sk&uuml;rtmeli kurutma, derin akciğer birikimi i&ccedil;in yeterli partik&uuml;l boyutuna ve şekline sahip solunum uygulaması i&ccedil;in stabil, verimli ve solunabilir kuru laktoz tozu sistemleri &uuml;retebilir.</p> <p>P&uuml;sk&uuml;rtmeli kurutmaya karşı jet frezeleme</p> <p>&bull; P&uuml;sk&uuml;rtmeli kurutma ve jet &ouml;ğ&uuml;tme, aynı form&uuml;lasyonların ince laktoz par&ccedil;acık boyutunda &ouml;nemsiz farklılıklar g&ouml;sterdi.<br /> &bull; P&uuml;sk&uuml;rtme ile kurutulmuş par&ccedil;acıklar, k&uuml;resel şekil ve daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k y&uuml;zey temas alanı nedeniyle jet &ouml;ğ&uuml;t&uuml;lm&uuml;ş par&ccedil;acıklara kıyasla daha y&uuml;ksek dağılabilirlik g&ouml;stermiştir.<br /> &bull; P&uuml;sk&uuml;rtmeyle kurutulmuş tozun &ccedil;&ouml;z&uuml;nme ve soluma davranışı, mekanik olarak mikronize tozunkinden daha da avantajlıdır. P&uuml;sk&uuml;rt&uuml;lerek kurutulmuş par&ccedil;acıklar kendilerini b&uuml;y&uuml;k laktoz taşıyıcı par&ccedil;acıklarından mekanik olarak mikronize par&ccedil;acıklar kadar kolaylıkla kurtarır.</p> <p>Aerosol &ouml;zellikleri ve dağılabilirlik</p> <p>&bull; Spreyle kurutulmuş tozların aerosol &ouml;zellikleri ve dağılabilirliği, p&uuml;sk&uuml;rtmeyle kurutmadan &ouml;nce NaCl tuzu veya amino asitler gibi uygun eksipiyanların katılmasıyla artırılabilir, bu da pulmoner inhalasyon i&ccedil;in stabil ve canlı form&uuml;lasyonların geliştirilmesine izin verir.</p> <p>Amorf / kristal yapı</p> <p>&bull; Sprey kurutmadaki hızlı katılaşma s&uuml;spansiyondaki laktozun amorf hale gelmesine neden olur. Uygun yem konsantrasyonlarının se&ccedil;ilmesiyle &ccedil;eşitli polimorfik oranlar &uuml;retilebilir.<br /> &bull; Giriş gazı sıcaklığının kristallik &uuml;zerinde &ouml;nemli bir etkiye sahip olduğu son p&uuml;sk&uuml;rtmeyle kurutulmuş laktoz &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml; değiştirmek i&ccedil;in p&uuml;sk&uuml;rtmeli kurutma işlemi koşulları kullanılabilir.<br /> &bull; Polietilen glikol varlığı, iki bileşen birlikte p&uuml;sk&uuml;rt&uuml;lerek kurutulduğunda laktozun kristalleşmesini destekler.<br /> &bull; Kristalizasyon, d&uuml;ş&uuml;k molek&uuml;ler ağırlık ve y&uuml;ksek PEG konsantrasyonu ile desteklenir.</p> <p>Nanopartik&uuml;ller</p> <p>&bull; Nanopartik&uuml;llerin solunabilir taşıyıcı partik&uuml;llere dahil edilmesi, sprey kurutma yoluyla form&uuml;le edilirken basit bir işlem olabilir. P&uuml;sk&uuml;rt&uuml;lerek kurutulmuş nanopartik&uuml;l agregaları, nanopartik&uuml;lat ila&ccedil;ların mikrometreli taşıyıcıları olarak işlev g&ouml;rebilir. Bu, Kuru G&uuml;&ccedil; İnhalat&ouml;rlerinde solunan potansiyel ila&ccedil; verme uygulamaları i&ccedil;in akciğere nanopartik&uuml;l dağıtımını kolaylaştırır.<br /> &bull; Nano Sprey Kurutucu B-90, pulmoner uygulamalı kuru toz form&uuml;lasyonları i&ccedil;in mikron altı partik&uuml;lleri hazırlamak i&ccedil;in laboratuar &ouml;l&ccedil;eğinde yeni bir sprey kurutma tekniği sağlar.</p>

Uygulama Notu