Lonidamin

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu: Taşıyıcı / ila&ccedil; ağırlık oranı 10:90 ile 90:10 arasında değişti</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: DCM (CH2Cl2)</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: Polietilenglikol (PEG) 4000, Polivinilpirolidon (PVP) K 29/32</p>

Uygulama Notu