Mannitol ve Trehaloz

<p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su, Trifloroetanol, Propilen Glikol, Tetrahidrofuran, Asetonitril, Dimetilformamid (DFM), Metanol, Dioksan, Etildiamin, Dimetil s&uuml;lfoksit (DMSO), Etanol, Aseton, İzopropil alkol</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: Mannitol ve Trehalose</p>

Uygulama Notu