Mesalazin veya Aminosalisilik Asit

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu: Sulu aljinat dispersiyonu (% 3 w / w) ve 5-Aminosalisilik Asit (5-ASA) (% 0,5 w / w) v)% 1 w / w asetik yardımda</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: Chitosan-Ca-Alginate, Asetik Asitte CaCl2&nbsp;</p>

Uygulama Notu