Mezoporlu silika

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu: i&ccedil;i boş k&uuml;resel par&ccedil;acıklar i&ccedil;in 6,2 H2O, 0,074 HCl, 0,13 CTAC, 1,0 TEOS ve &quot;&ccedil;&ouml;km&uuml;ş&quot; par&ccedil;acıklar i&ccedil;in 10,0 H2O, 0,050 HCl, 0,12-0,28 CTAC, 1,0 TEOS</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su + hidroklorik asit</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: Setiltrimetilamonyumklor&uuml;r</p>

Uygulama Notu